Przełączniki Fibre Channel

  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard

 

Prawidłowo zaprojektowana i wdrożona infrastruktura sieciowa Storage Area Network (SAN) jest gwarancją bezproblemowego, wydajnego i bezpiecznego dostępu do posiadanych danych zgromadzonych na współdzielonych pamięciach masowych.

Nasza oferta w zakresie implementacji rozwiązań dla sieci SAN obejmuje:
– projektowanie i implementacja bezpiecznych i wysokodostępnych systemów sieciowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, w oparciu o najnowsze technologie wiodących producentów,
– projekty i wdrożenia uwzględniają segmentację sieci (zoning), wykorzystując aktualnie dostępne technologie światłowodowe o przepustowości 8Gb, 16Gb, 32Gb,
– rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejącej infrastruktury sieciowej SAN,
– opieka nad dostarczonymi rozwiązaniami SAN w ramach umów, również dla urządzeń poza gwarancją zainstalowanych u Klienta,
– przygotowanie atrakcyjnej, wariantowej oferty i różnorodnych modeli finansowania.

 

ITNS Polska projektuje i wdraża zaawansowane systemy pamięci masowych pracujące w ramach sieci Storage Area Network. W ramach tych projektów wykorzystujemy przede wszystkim dwie technologie – Fibre Channel i iSCSI. Koncepcje obejmujące Fibre Channel obejmują z reguły przełączniki Fibre Channel realizujące połączenia pomiędzy systemami pamięci masowej a hostami. W typowej sytuacji wszystkie elementy sieci SAN są nadmiarowe w celu uzyskania wysokiej dostępności zasobów pamięci masowej. W typowych scenariuszach mamy więc macierz wyposażoną w dwa redundantne kontrolery z interfejsami Fibre Channel, dwa przełączniki Fibre Channel, a hosty są wyposażone w dwie karty host bus adapter (HBA) posiadające jeden lub dwa interfejsy Fibre Channel. Obecne rozwiązania realizują połączenia za pomocą łączy światłowodowych z prędkością do 16Gbps, również na duże odległości wykorzystując odpowiednie medium (światłowód jednomodowy) i odpowiednie moduły SFP. Poszczególne urządzenia mogą posiadać interfejsy Fibre Channel o różnych prędkościach transmisji – 2Gb, 4Gb, 8 Gb lub 16 Gb. W takiej sytuacji przełącznik potrafi dostosować prędkość transmisji do prędkości interfejsu przyłączanego urządzenia. Dedykowane technologie jak np. zoning umożliwiają rozdzielenie i izolację zasobów w ramach sieci SAN czyli tzw. fabric’a.

W naszej ofercie znajdują się zarówno przełączniki Fibre Channel niemodularne o ustalonej liczbie portów, jak i modele modularne pozwalające na rozbudowę o dodatkowe moduły. Wiodącym dostawcą przełączników Fibre Channel jest firma Brocade, która oferuje swoje produkty w ramach współpracy z kluczowymi dostawcami systemów SAN takimi jak IBM, Hewlett Packard, DELL. Nasze dostawy obejmują również przełączniki Fibre Channel montowane w obudowach systemów kasetowych (blade) Hewlett Packard BladeSystem, Lenovo Flex System, Fujitsu BX900 i DELL PowerEdge M1000e.