Przełączniki Fibre Channel

 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard

Prawidłowo zaprojektowana i wdrożona infrastruktura sieciowa Storage Area Network (SAN) jest gwarancją bezproblemowego, wydajnego i bezpiecznego dostępu do posiadanych danych zgromadzonych na współdzielonych pamięciach masowych.

Nasza oferta w zakresie implementacji rozwiązań dla sieci SAN obejmuje:

 • projektowanie i implementacja bezpiecznych i wysokodostępnych systemów sieciowych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, w oparciu o najnowsze technologie wiodących producentów,
 • projekty i wdrożenia uwzględniają segmentację sieci (zoning), wykorzystując aktualnie dostępne technologie światłowodowe o przepustowości 8Gb, 16Gb, 32Gb,
 • rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejącej infrastruktury sieciowej SAN,
 • opieka nad dostarczonymi rozwiązaniami SAN w ramach umów, również dla urządzeń poza gwarancją zainstalowanych u Klienta,
 • przygotowanie atrakcyjnej, wariantowej oferty i różnorodnych modeli finansowania

Rozwiązania sieci SAN

ITNS Polska projektuje i wdraża zaawansowane systemy pamięci masowych pracujące w ramach sieci Storage Area Network. W ramach tych projektów wykorzystujemy przede wszystkim dwie technologie – Fibre Channel i iSCSI. Koncepcje obejmujące Fibre Channel obejmują z reguły przełączniki Fibre Channel realizujące połączenia pomiędzy systemami pamięci masowej a hostami.

W typowej sytuacji wszystkie elementy sieci SAN są nadmiarowe w celu uzyskania wysokiej dostępności zasobów pamięci masowej. W typowych scenariuszach mamy więc macierz wyposażoną w dwa redundantne kontrolery z interfejsami Fibre Channel, dwa przełączniki Fibre Channel, a hosty są wyposażone w dwie karty host bus adapter (HBA) posiadające jeden lub dwa interfejsy Fibre Channel.

Obecne rozwiązania realizują połączenia za pomocą łączy światłowodowych z prędkością do 64 Gb, również na duże odległości wykorzystując odpowiednie medium (światłowód jednomodowy) i odpowiednie moduły SFP.

Poszczególne urządzenia mogą posiadać interfejsy Fibre Channel o różnych prędkościach transmisji – 4 Gb, 8 Gb, 16 Gb, 32 Gb lub 64 Gb. W takiej sytuacji przełącznik potrafi dostosować prędkość transmisji do prędkości interfejsu przyłączanego urządzenia. Dedykowane technologie jak np. zoning umożliwiają rozdzielenie i izolację zasobów w ramach sieci SAN czyli tzw. fabric’a.

W naszej ofercie znajdują się zarówno przełączniki Fibre Channel niemodularne o ustalonej liczbie portów, jak i modele modularne pozwalające na rozbudowę o dodatkowe moduły. Wiodącym dostawcą przełączników Fibre Channel jest firma Brocade, która oferuje swoje produkty w ramach współpracy z kluczowymi dostawcami systemów SAN takimi jak IBM, Hewlett Packard Enterprise, DELL EMC.