< wróć

Zobacz także:

Storage

Oferujemy następujące rozwiązania:

serwery_0001_lenovo-icon

 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard

Oferowane rozwiązania budujemy w oparciu o najnowsze technologie wiodących producentów obejmujące zarówno systemy disk to disk (D2D), jak i systemy zapisujące kopie zapasowe również na systemach zawierających napędy taśmowe LTO, również w celu realizacji off-site backup. W ramach naszej działalności zapewniamy:

– projektowanie i implementacja bezpiecznych, wydajnych i wysokodostępnych systemów kopii zapasowych i archiwizacji danych wykorzystujących technologie SAS, Fibre Channel, dla środowisk fizycznych i wirtualnych pracujących pod kontrolą wiodących systemów backup’owych,
– rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejących systemów kopii zapasowych,
– opieka nad dostarczonymi lub istniejącymi rozwiązaniami systemów kopii zapasowych w ramach umów, również dla urządzeń poza gwarancją,
– atrakcyjną, wariantową ofertę i różnorodne modele finansowania.

Właściwie dobrana pamięć masowa pozwala sprawnie i ekonomicznie zarządzać danymi i jest gwarantem sukcesów biznesowych. Dzięki pamięciom masowym IBM można efektywnie wykorzystywać najnowsze trendy, takie jak wielkie zbiory danych (big data), analizy biznesowe oraz przetwarzanie w chmurze.Czasy, w których to serwery i aplikacje czekają na odpowiedź pamięci masowych minęły bezpowrotnie wraz z wprowadzeniem technologii Flash. Biznes podejmuje decyzje na podstawie danych dostępnych tu i teraz. Danych ważnych i właściwych. Mogą być one dostępne lokalnie lub w chmurze. Są wspierane przez sztuczną inteligencję (AI). Zaawansowana technologia redukcji danych i współpraca z kontenerami w środowiskach wirtualnych optymalizuje koszty operacyjne. Najnowsze rozwiązania IBM Storwize V5010E oraz V5030E wyposażone są dodatkowo w oprogramowanie klasy “enterprise” – IBM Spectrum Virtualize, co przyczynia się do obniżenia kosztów kapitałowych i operacyjnych przechowywania danych.

Kluczowe korzyści dla macierzy V5030E:

 • funkcjonalność klasy enterprise w cenie macierzy klasy midrange, w tym wsparcie i kompatybilność z rozwiązaniami opartymi o chmurę.
 • technologia redukcji danych (deduplikacja, kompresja, UNMAP, thin provisioning), co pozwala przechowywać więcej informacji, bez konieczności dodatkowych inwestycji.
 • funkcja Easy Tier – osiągnięcie nawet trzykrotnego wzrostu wydajności dzięki zautomatyzowanej migracji do szybkiej pamięci masowej flash.
 • dynamiczna migracja danych, która umożliwia szybszą implementację nowego systemu.
 • łatwe zarządzanie dzięki intuicyjnemu graficznemu interfejsowi oraz narzędziom IBM Spectrum Storage Insights.
 • najwyższy poziom dostępności na poziomie „sześciu dziewiątek”, potrzebny do obsługi aplikacji o kluczowym znaczeniu.

IBM Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified

IBM Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified to zwirtualizowane systemy pamięci masowe klasy midrange, stanowiące podstawę wdrażania wydajnej infrastruktury storage i procesu zwiększania ekonomii przechowywania danych. Zapewniają wysoką elastyczność i czas reakcji w czasie gdy środowiska biznesowe szybko się zmieniają.

Te modularne systemy dyskowe są wyposażone w najnowsze technologie pamięci masowych takie jak wirtualizacja i kompresja danych (Real-time Compression), które pozwalają uwolnić potencjał tkwiący w danych, które są przechowywane. Macierze te są oparte na nowej platformie sprzętowej, która potrafi obsługiwać ogromne woluminy danych, które tworzone są poprzez aplikacje analityki biznesowej i cloud computingu. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by organizacje dowolnej wielkości mogły korzystać z wyjątkowej wydajności, łatwości użycia i niezawodności.

Wirtualizacja danych

Aby oddzielić aplikacje od fizycznej części pamięci masowej, systemy IBM Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified wykorzystują technologię wirtualizacji danych. Zapewnia to działanie aplikacji bez jakichkolwiek zakłóceń, nawet podczas zmian w infrastrukturze.

Macierze Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified  potrafią zwirtualizować również inne systemy dyskowe. W momencie gdy znajdujące się na nich dane zostaną poddane wirtualizacji, systemy te stają się automatycznie częścią macierzy Storwize i można nimi zarządzać tak samo jak wewnętrznymi dyskami macierzy. Dzięki temu możemy skorzystać z funkcjonalności i łatwości użycia jaką zapewnia Storwize, czyli takich funkcji, jak: zaawansowana replikacja, thin provisioning, Real-time Compression oraz Easy Tier. Dzięki wirtualizacji zewnętrznych zasobów, administrator zwiększa efektywność i stopień wykorzystania pamięci masowej, a tym samym podnosi wartość inwestycji poczynionych do wcześniej.

Kompresja danych

Zastosowanie rozwiązania IBM Real-time Compression pozwala na przechowywanie 5 razy więcej danych na takiej samej fizycznej powierzchni dyskowej, dzięki kompresji aż 80 procent danych wyjściowych. Real-time Compression zostało zaprojektowane do obsługi danych podstawowych, które są w ciągłym użyciu, np. bazy danych czy poczta elektroniczna. Dzięki temu zwiększa to znacząco możliwości jego zastosowania. Gdy tylko dane zostaną zapisane na dysku, RTC zaczyna działać, takie działanie powoduje że nie potrzebna jest przestrzeń dyskowa na przechowywanie danych nieskompresowanych.

Zastosowanie Real-time Compression wraz z innymi technologiami które zwiększają efektywność, daje bardzo wymierne korzyści – ogranicza potrzeby inwestycyjne, zmniejsza zużycie energii elektrycznej oraz oszczędza miejsce w szafie rackowej. Zastosowanie kompresji wraz z wirtualizacją zewnętrznych danych, zwiększa pojemność wykorzystywanych systemów dyskowych a co za tym idzie wydłuża ich żywotność.

IBM Easy Tier

Rozwiązanie IBM Easy Tier rozpoznaje dane które najczęściej są wykorzystywane i przenosi je automatycznie do szybszych pamięci, takich jak dyski SSD. Użycie pamięci flash nawet  o niewielkiej pojemności daje wyraźny efekt. Korzystanie z Easy Tier przynosi nawet 3-krotny wzrost wydajności, podczas gdy dyski flash stanowią przeważnie zaledwie 5% ogólnej pojemności pamięci masowej. Easy Tier umożliwia obsługę nawet trzech warstw dysków, dane mogą być przenoszone pomiędzy dyskami SSD, dyskami SAS oraz dyskami NL SAS lub pomiędzy dwoma dowolnymi rodzajami dysków w puli hybrydowej.

Easy Tier w parze z funkcjonalnością Storage Pool Balancing pozwala optymalizować koszty przechowywania danych przy minimalnych nakładach na administrację systemu dyskowego. Storage Pool Balancing zapewnia bowiem równomierną dystrybucję obciążenia na wszystkich posiadanych zasobach dyskowych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, które możemy zwirtualizować. Funkcjonalność ta jest włączona na stałe, zwiększa przepustowość systemu dyskowego oraz eliminuje konieczność ręcznego tuningu systemu.

Najważniejsze informacje

 • System przygotowany na zachodzące zmiany w biznesie – dzięki wirtualizacji i optymalizacji pod kątem pamięci flash modularnych systemów dyskowych
 • Ekonomia przechowywania danych – przy użyciu sprzętowo akcelerowanej kompresji danych.
 • Jednoczesna obsługa danych blokowych i plikowych do konsolidowania obciążeń.
 • Zoptymalizowana wydajność pamięci masowej – poprzez w pełni zautomatyzowany tiering.
 • Efektywne korzystanie z sieci komputerowej podczas zdalnego mirroringu – za pomocą innowacyjnej technologii replikacji.
 • Szybki start pamięci masowej – dzięki łatwym w użyciu narzędziom do zarządzania i obsłudze wiodących platform programowych.

IBM FlashSystem

IBM FlashSystem to rozwiązanie, które zostało stworzone z myślą o znacznym przyspieszeniu aplikacji, które ze względu na swoja specyfikę są bardzo obciążone. Szczególnie takie aplikacje jak baza danych, systemy bilingowe, streaming czy całe środowiska korzystające z sieci SAN. Macierze FlashSystem cechuje bardzo krótki czas opóźnień a to przekłada się na wydajność.

Najważniejsze informacje

 • Rozwiązanie zbudowane od podstaw w jednym celu – zwiększenie wydajności aplikacji i wsparcie już istniejących zasobów dyskowych przez zwiększenie ich wydajności (Tiering)
 • Bardzo szybki storage oparty na technologii flash i rodzajach pamięci typu Micron MLC
 • Korzyści wynikające z czasów oczekiwania na obsługę I/O (~ 155 μs) kontra czas oczekiwania na obsługę I/O (~ 5,000 μs) w przypadku dysków obrotowych
 • Elastyczność przydzielania zasobów jak w standardowej macierzy
 • Do 57TB szybkich zasobów dyskowych mieszczących się w obudowie rack o wysokości 2U
 • Zastosowanie opatentowanego rozwiązania Variable Stripe RAID
 • Modele z pełną redundancją komponentów wewnętrznych

IBM SAN Volume Controller

IBM SAN Volume Controller to system dedykowany do wirtualizacji pamięci masowej. Jest przeznaczony do efektywnego zarządzania i administrowania zróżnicowanym środowiskiem pamięci masowych. Pozwala na zwiększenie wydajności posiadanych pamięci masowych, jednocześnie zachowując wysoką skalowalność i dostępność do zasobów. SVC jest zintegrowanym rozwiązaniem łączącym w sobie sprzęt, oprogramowanie oraz usługi wykorzystywane do wirtualizacji środowiska pamięci masowej. SVC jest wspólną platformę dla zaawansowanych funkcji takich jak zaawansowane usługi kopiowania, ochrona danych oraz możliwość migracji danych niezależnie pomiędzy odrębnymi fizycznie macierzami. Pozwala na efektywne wykorzystanie pojemności pamięci masowych, co jest kluczowym problemem wielu środowisk. SVC umożliwia podział zasobów dyskowych na warstwy oraz migrację danych bez przerwy z punktu widzenia aplikacji. Jest również pomocne w zabezpieczaniu danych i tworzeniu polityk odzyskiwania danych po awarii.

Najważniejsze informacje

 • Integracja zasobów pamięci masowych różnych producentów w jedną pule, centralnie zarządzaną
 • Optymalne wykorzystanie pamięci masowej dzięki bardziej elastycznemu przydziałowi pojemności dla aplikacji działających na hostach
 • Większa efektywność pracy administratorów pamięci masowych dzięki zarządzaniu połączonymi woluminami z jednego interfejsu
 • Możliwość zbudowania wielopoziomowego środowiska pamięci masowej, w którym koszt przechowywania danych jest lepiej powiązany z ich wartością biznesową
 • Większa dostępność aplikacji działających na hoście dzięki odizolowaniu ich od zmian w infrastrukturze pamięci masowej
 • Realizacja zaawansowanych usług kopiowania z urządzeń o wyższym koszcie przechowywania danych na urządzenia o niższym koszcie przechowywania oraz między podsystemami pochodzącymi od różnych dostawców.

IBM System Storage DS8870

IBM DS8870 to system zaprojektowany szczególnie z myślą o wydajnej i skutecznej obsłudze centrów przetwarzania danych. Nowa generacja systemów storage opartych w całości na technologii flash lub systemów hybrydowych z pamięcią masową flash oferuje najwyższy poziom wydajności oraz doskonale nadaje się do zastosowań które są wrażliwe na opóźnienia. Dzięki wysoko odpornej architekturze wraz z połączeniem z rozwiązaniami zapewniającymi ciągłość biznesową pozwala na utrzymanie nieprzerwanego dostępu do newralgicznych aplikacji korporacyjnych. IBM DS8870 to wysoko wydajny, pojemny i bezpieczny system pamięci masowej zaprojektowany z myślą o maksymalnej szybkości, elastyczności, skalowalności, odporności oraz ogólnej wartości użytkowej w najbardziej wymagających środowiskach heterogenicznych pamięci masowych.

Najważniejsze informacje

 • Wyjątkowo wysoka wydajność w szczególnie wymagających zastosowaniach, realizowanych w czasie rzeczywistym
 • Zaawansowane mechanizmy, które zapewniają ciągłość biznesową na wypadek awarii
 • Nieprzerwana (24/7) dostępność w środowiskach o newralgicznym znaczeniu
 • Zgodność z wieloma typami serwerów i szczególna integracja z platformami IBM System z oraz IBM Power Systems
 • Dyski samoszyfrujące zapewniające ochronę informacji
 • Optymalizacja wydajności dla środowisk skonsolidowanych i chmury z możliwością elastycznego samodostrajania
 • W pełni nadmiarowa konstrukcja zapewniająca wysoką dostępność
 • Efektywna konsolidacja wynikająca z wysokiej skalowalności, automatyzacji zarządzania poziomem usług, optymalizacji pod kątem pamięci masowej flash i obsłudze szerokiego spektrum obciążeń

HP

HP MSA 1040 – macierze MSA 1040 cechuje łatwe i intuicyjne zarządzanie pamięcią masową nawet przez osoby dysponujące ogólną wiedzą informatyczną. Pamięć masowa MSA 1040 zapewnia wile funkcjonalności MSA 2040 ale w niższej cenie. MSA 1040 to 2-portowe kontrolery 4 generacji, z najnowszym procesorem oraz 4GB pamięci podręcznej na każdy kontroler. Wraz z macierzą dostarczane są w standardzie intuicyjne narzędzia do zarządzania oraz usługi danych takie jak kopie i migawki danych, które pozwalają na lepsza ochronę danych.

Najważniejsze informacje

 • łatwa instalacja i zarządzanie dzięki zintegrowanemu interfejsowi konfiguracji i zarządzania WBI
 • dyski twarde typu LFF lub SFF – napędy SAS o wysokiej wydajności lub napędy SAS Midline o wysokiej pojemności
 • wbudowane narzędzia do zarządzania zarządzają m.in. aktualizacjami oprogramowania wbudowanego oraz monitorują wydajność macierzy, lokalnie lub zdalnie
 • konfiguracje z dwoma kontrolerami standardowo w cenie jednego kontrolera
 • większa pojemność/wydajność w niższej cenie
 • większa wydajność przekłada się na krótsze czasy odpowiedzi aplikacji oraz ułatwia podstawową konsolidację
 • wbudowane możliwości rozbudowy z opcją rozbudowy do modelu MSA 2040

HP MSA 2040 – macierze MSA 2040 podnoszą poprzeczkę. Zaspokajają potrzeby posiadaczy serwerów HP ProLiant dotyczące współdzielenia pamięci masowych i konieczności ochrony danych. Redukują całkowite koszty posiadania z jednoczesnym zwiększeniem wydajności przy wykorzystaniu takich technologii jak napędy SSD, kopiowanie Snap & Volume, replikacja i napędy SED. Macierze HP MSA 2040 zapewniają wyjątkowe korzyści, szczególnie tym którzy potrzebują coraz większej wydajności do obsługi takich operacji, jak konsolidacja i wirtualizacja.

Najważniejsze informacje

 • elastyczna architektura, łatwa instalacja i zarządzanie – różne wersje kontrolerów – 8 Gb/16 Gb FC, 1 Gb/10 GbE iSCSI i 12 Gb SAS umożliwiają dostosowanie rozwiązania do potrzeb konfiguracyjnych infrastruktury
 • łatwe w obsłudze zintegrowane narzędzia do konfiguracji i zarządzania modelem MSA
 • dyski twarde typu LFF lub SFF – wysoko wydajne napędy SSD, napędy SAS Enterprise lub napędy SAS Midline o wysokiej pojemności, napędy z automatycznym szyfrowaniem (SED)
 • nowe standardy w zakresie kosztów i operacji we/wy na sekundę w macierzach podstawowych SAN
 • nowy 4-portowy konwergentny kontroler SAN obsługujący Fibre Channel i iSCSI oraz kontroler SAS z pamięcią podręczną 4 GB – zapewniają krótszy czas reakcji aplikacji i możliwość obsługi większej liczby środowisk wirtualnych.
 • aktualizacje MSA Data-in-Place czwartej generacji zapewniają ochronę inwestycji
 • zasilacze z certyfikatem ENERGY STAR zapewniają korzyści energetyczne, które przekładają się na oszczędności

HP 3PAR StorServ 10000

HP 3PAR StoreServ 10000 wyznacza nowy standard dla pamięci masowych warstwy 1, spełniając wymogi chmur prywatnych i hybrydowych oraz środowisk ITaaS, oferując wydajną i autonomiczną pamięć masową, obsługującą wielu użytkowników. Sprawdzona i zaufana platforma zapewniająca dostępność na poziomie „sześciu dziewiątek” (99,9999%).

Najważniejsze informacje

 • HP 3PAR StoreServ 10000 rozwiązuje problem braku elastyczności i wysokich kosztów IT
 • przyspieszenie wdrażania nowych projektów poprzez szybki, autonomiczny przydział pojemności
 • szybkie reagowanie na zmiany wymagań dotyczących aplikacji i infrastruktury dzięki oprogramowaniu HP 3PAR Dynamic Optimization i Adaptive Optimization
 • oprogramowanie HP 3PAR Virtual Domains – pozwala na bezpieczne dzierżawienie przez wielu użytkowników
 • zmniejszenie wymogów dotyczących przestrzeni fizycznej, pamięci masowej, zużycia energii i chłodzenia dzięki wewnętrznej wirtualizacji oraz szerokiemu zapisowi równoległemu i obsłudze środowisk o mieszanych obciążeniach – bez spadku wydajności
 • Dwa procesory HP 3PAR StoreServ Gen4 ASIC z modułem Thin Built In wewnątrz każdego węzła kontrolera udostępniają uproszczoną konwersję sprzętową, zmniejszając wymagania wobec starszych pamięci masowych i odzyskując zaalokowaną, a niewykorzystaną przestrzeń dyskową w celu optymalnego wykorzystania pojemności
 • oprogramowanie HP 3PAR Thin Provisioning eliminuje marnowanie pojemności, umożliwiając zakup jedynie pojemności, której faktycznie potrzeba i wtedy gdy jej potrzeba
 • łatwość użytkowania dzięki prostej, ujednoliconej konsoli zarządzania HP 3PAR oraz programowalnemu interfejsowi wiersza poleceń (CLI)
 • integracja z rozwiązaniem HP CloudSystem zapewnia uproszczony sposób udostępniania oraz skalowania pamięci masowej dla publicznych i prywatnych środowisk chmury

HP 3PAR StoreServ 20000

HP 3PAR StoreServ 20000 to macierz typu Flash, przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw. Zapewnia obsługę ponad 3 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS), opóźnienia poniżej 1 ms, 7-krotnie większą gęstość oraz możliwość skalowania do 15 PiB pojemności użytkowej.

Najważniejsze informacje

 • obsługa nawet ośmiu kontrolerów w ramach klastra Mesh-Active umożliwia skalowanie pojemności do 6 PiB pojemności nominalnej i 15 PiB pojemności użytkowej
 • redukcja wąskich gardeł dzięki rozwiązaniom programowym i sprzętowym umożliwiającym obsługę ponad 3 mln operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) z opóźnieniami poniżej 1 ms
 • 7-krotnie większa gęstość rozwiązania lub ponad 5,5 PiB pojemności użytkowej w pojedynczym stelażu do rozbudowy
 • oprogramowanie HP 3PAR Priority Optimization Software zapewnia stały poziom jakości usług (QoS)
 • praktycznie nieograniczona, elastyczna pula pamięci masowej, może obsługiwać nawet najbardziej wymagające infrastruktury dostępne na żądanie
 • redukcja kosztów zarządzania dzięki unifikacji funkcji zarządzania dostępem do bloków, plików i obiektów w pamięci masowej
 • bezproblemowa, bezpłatna migracja danych ułatwia modernizację infrastruktury pamięci masowej EMC i HDS
 • dane mogą być bezproblemowo przenoszone pomiędzy dowolnymi modelami macierzy HP 3PAR StoreServ

HP 3PAR StoreServ 8000

HP 3PAR StoreServ 8000 to macierz typu flash w cenie macierzy klasy średniej o wyjątkowej wszechstronności, wydajności i gęstości upakowania danych. Pamięć masowa HP 3PAR StoreServ 8000 łączy w sobie zalety macierzy dyskowych all-flash, oferując większą wydajność dostępu do danych, większą niezawodność, funkcjonalność oraz uniwersalność rozwiązania. Zoptymalizowana pod kątem technologii flash architektura ogranicza wąskie gardła.

Najważniejsze informacje

 • macierz dyskowa typu all-flash z 5-letnia gwarancją na wszystkie dyski SSD
 • technologie redukcji objętości danych – zmniejszenie zapotrzebowania na pojemność nawet do 50%
 • najlepszy wskaźnik gęstości upakowania
 • uproszczenie zarządzania i zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca dzięki jednolitej obsłudze danych blokowych i plikowych
 • wykorzystanie technologii Fibre Channel 16Gb/s – zwiększenie wydajności nawet do 35%
 • eliminuje wąskie gardła – wydajność na poziomie miliona IOPs i ponad 20GB/s
 • szybsza praca dzięki dedykowanemu procesorowi 3PAR Gen5 Thin Express ASIC
 • elastyczne zarządzanie priorytetami przetwarzania (QoS), stabilny czas odpowiedzi poniżej jednej milisekundy

Dell DR4000/4100

Obecnie działy informatyczne firm pracujących całodobowo odczuwają presję by zapewniać ciągłość, spójność i dostępność danych pomimo ograniczeń pojemności i czasu tworzenia kopii zapasowych. Urządzenie DR4000/4100 do tworzenia kopii zapasowych na dyskach z wbudowaną technologią deduplikacji i kompresji ułatwia sprostanie tym wyzwaniom dzięki zmniejszeniu ilości danych wymagających przechowywania i replikowania. Usunięcie nadmiarowych danych z zadań tworzenia kopii zapasowych pozwala na:

 • błyskawiczne i niezawodne przywracanie danych,
 • uzyskanie dłuższego czasu na przechowywanie kopii zapasowych na dysku i poszerzenie ich dostępności,
 • radykalne zmniejszenie kopii zapasowych,
 • uniknięcie problemu złożoności administracyjnej związanej z zarządzaniem taśmami.

Dell PowerVault DL4000 z oprogramowaniem AppAssure

Kompletna ochrona przed nieoczekiwanymi zdarzeniami. W przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania możesz przywrócić funkcjonowanie w ciągu kilku minut, a nie godzin lub dni. Najważniejsze zalety rozwiązania:

 • przyspieszone i uproszczone do maksimum operacje tworzenia kopii zapasowych
 • całościowe zintegrowanie funkcji deduplikacji z kompresją danych blokowych
 • możliwości tworzenia migawek nawet co 5 minut
 • utrzymanie maszyn wirtualnych w trybie gotowości
 • pojemność do 35,5 TB przy zastosowaniu obudowy PowerVault MD1200.

Pamięci masowe Dell Compellent

Dell Compellent Storage Center to niezawodna, automatycznie optymalizowana macierz zaprojektowana z myślą o każdym przedsiębiorstwie. Nowa inteligencja, która została wbudowana poprawia wydajność aplikacji o kluczowym znaczeniu, zapewnia także maksymalną wydajność co w rezultacie obniża całkowite koszty użytkowania.

Pamięci masowe Dell PowerVault

Dell PowerVault przeznaczone są dla małych i średnich firm, a także oddziałów o wysokiej wydajności. Zaprojektowane tak by wspierać opłacalne pamięci masowe DAS, NAS i SAN bez ograniczenia niezawodności i funkcjonalności klasy enterprise. Opcjonalne funkcje tworzenia migawek, replikacji czy kopii dysków wirtualnych to tylko niektóre z ich zalet.

Pamięci masowe EqualLogic

Pamięć masowa w pełni zwirtualizowana. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm i organizacji, które szybko się rozwijają. Architektura równorzędnej pamięci masowej w bezramowej formie umożliwia aktualizację i konserwację oprogramowania wewnętrznego bez wyłączania urządzeń i zakłócania pracy, a także liniowe powiększanie pojemności przez dodawanie nowych macierzy do puli pamięci masowej.

Rodzina produktów EMC VNX

EMC VNX oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania danych plikowych, blokowych i obiektowych. EMC VNX łączy wydajne i elastyczne elementy sprzętowe wraz z zaawansowanym oprogramowanie do zarządzania, zapewniając wydajność i zabezpieczenia, dzięki którym może sprostać wymogom średnich i dużych przedsiębiorstw. Wszystkie te możliwości VNX oferuje w postaci wielu systemów, od rozwiązań podstawowych po wysoko wydajne konfiguracje z pamięcią rzędu wielu petabajtów, które obsługują najbardziej wymagające aplikacje. Rodzina VNX składa się z serii VNXe, przeznaczonej do mniejszych środowisk oraz serii VNX, dedykowanej do średnich i dużych przedsiębiorstw.

Seria VNX są to zintegrowane systemy pamięci masowej dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw lub dla oddziałów dużych korporacji. Urządzania serii VNXe zapewniają konsolidacje pamięci masowej oraz niespotykaną filozofię pracy zorientowana na aplikacje, co w efekcie pozwala na eliminację granic pomiędzy aplikacjami a dedykowaną im pamięcią masową. Takie podejście powoduje, że urządzenia z serii VNXe szczególnie odpowiadają szefom działu informatycznego i administratorom aplikacji, którzy mają mniejsze doświadczenie w dziedzinie pamięci masowej.

Oprogramowanie EMC Unisphere umożliwia proste udostępnianie pamięci masowych, współdzielenie plików, wolumenów iSCSI oraz środowisk wirtualnych. Zaimplementowane funkcje takie jak mechanizm deduplikacji oraz thin provisioning pozwalają na optymalizację pracy oraz obniżenie kosztów pamięci masowych. Dzięki redundancji elementów składowych takich jak zasilanie, wentylatory i procesory pamięci masowej, urządzenia serii VNXe zapewniają wysoką dostępność. Ponadto seria VNXe obsługuje możliwości aktualizacji oprogramowania lub rozbudowy systemu sprzętowego podczas pracy urządzenia. Rozwiązanie oferuje również błyskawiczny dostęp do bogatego zbioru zasobów, jak np. kompleksowej dokumentacji online, szkoleń i filmów instruktażowych, które pozwalają użytkownikowi pogłębić wiedzę i znaleźć odpowiedzi na swoje pytania.

Seria VNX to wydajna platforma dedykowana do konsolidacji systemów blokowych, serwerów plików pamięci masowej podłączonej bezpośrednio, umożliwiająca przedsiębiorstwom dynamiczny rozwój, współużytkowanie oraz zarządzanie wieloprotokołowymi systemami plików. VNX oferuje możliwość dostępu poprzez interfejsy Fibre Channel, FCoE oraz iSCSI dla aplikacji wymagającej dużej przepustowości i małych opóźnień. Dzięki połączeniu oprogramowania EMC Atmos Virtual Edition oraz pamięci masowej VNX możliwa staje się również obsługa obiektowej pamięci masowej oraz zarządzanie aplikacjami webowymi z poziomu oprogramowania EMC Unisphere.

Urządzenia serii VNX zostały przygotowane z myślą o wykorzystaniu nowinek z zakresu technologii flash, która pozwala zmaksymalizować wydajność systemu pamięci masowej i jego efektywność, a jednocześnie zmniejszyć koszt przypadający na jeden Gigabajt. Nawet jeśli użytkownik ma tylko kilka napędów flash, które zostaną oddane pod kontrolę pakietu oprogramowania EMC FAST Suite, rozdzielającego dane pomiędzy różne typ napędów, oraz umieszczającego najczęściej wykorzystywane dane w pamięci podręcznej cache – może cieszyć się optymalnymi skutkami, jakie gwarantuje strategia FLASH 1st. Strategia FLASH 1st, dostępna wyłącznie w rozwiązaniach firmy EMC, gwarantuje, że klienci nigdy nie będą musieli godzić się z kompromisami między kosztami a wydajnością. Dane o dużej częstotliwości użytkowania są obsługiwane za pomocą napędów flash o pojemności do 2 TB za pomocą pamięci podręcznej FAST Cache, która dynamicznie łagodzi nieprzewidziane szczytowe obciążenia systemu.

Urządzenia serii VNX posiadają wbudowane funkcjonalności, które zapewniają, że dane redundantne, lub nieaktywne nie zajmują cennej przestrzeni pamięci masowej. Kompresja blokowa, przeznaczona dla mało nieaktywnych wolumenów, automatycznie kompresuje dane, pozwalając odzyskać przestrzeń i zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego nawet do 50 procent. Deduplikacja wykonywana na poziomie plików i kompresja pozwalają zmniejszyć zajęcie przestrzeni dyskowej nawet do 50 procent poprzez selektywne kompresowanie i deduplikację plików nieaktywnych.

Seria VNX to idealne systemy średniej klasy dla środowisk aplikacji wirtualizowanych. Niezależnie czy środowisko opiera się na infrastrukturze VMware, Microsoft Hyper-V, czy Xen, urządzenia VNX są w pełni certyfikowane do współpracy ze wszystkimi obsługiwanymi protokołami i gwarantują pomyślną instalację w infrastrukturach wirtualnych na wszystkich etapach wdrożenia.

Urządzenia serii VNX zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały dostępność na poziomie 99,999 % w środowiskach biznesowych o znaczeniu krytycznym. Funkcje urządzeń VNX z zakresu zapewnienia dostępności i redundancji obejmują pamięć podręczną cache, mechanizm tworzenia kopii zapasowej z zasilaniem bateryjnym, poziomy RAID 0, 1, 1/0, 3, 5 oraz 6 oraz stałe monitorowanie systemu, powiadomienia użytkownika oraz zaawansowana zdalna diagnostyka.


NetApp

Network Appliance, Inc. (NetApp) to światowy lider w dziedzinie zaawansowanych systemów pamięci masowych. Od początku działalności (rok 1992) firma Network Appliance dostarcza pierwszorzędne technologie i produkty upraszczające zarządzanie danymi. NetApp produkuje wyspecjalizowany sprzęt, oprogramowanie i usługi zapewniające sprawne zarządzanie systemami pamięci masowych w otwartych środowiskach sieciowych. Rozwiązania takie są stosowane przez wiele korporacji i dużych dostawców usług.

NetApp E Series

Seria E to wydajna klasa macierzy dla wymagających środowisk IT.  Jest to specjalna linia macierzy blokowych, w której zastosowano niezawodne i profesjonalne narzędzia CCTV, gridów obliczeniowych i wyjątkowo sprawną transakcję danych. Macierzy z tej serii można dopasować do swoich potrzeb między innymi poprzez wybór odpowiedniego dla siebie interfejsu spośród FC, iSCSI, SAS oraz Infinity Band.

Wszystkie modele z tej serii wyposażone są w bardzo wydajne kontrolery LSI Enginio. Jest to profesjonalne i nowoczesne rozwiązanie, które było już stosowane między innymi w macierzach firmy IBM

Podstawowy model z tej serii to macierz NetApp E2700, która dostarcza użytkownikom bardzo dobrą wydajność w cenie, na którą wielu może sobie pozwolić.  Dane w tym modelu mogą zostać udostępnione poprzez: porty SAS 12GB/s, porty 10GBe (iSCSI) – RJ45 i FC 8/16GB. Macierz została stworzona przede wszystkim z myślą o środowiska SAN i to właśnie w takich środowiskach działa najwydajniej. E2700 cechuje prosta konfiguracja i instalacja. Macierz NetApp E2700 występuje w trzech różnych opcjach: 12 dysków, 24 lub 60 dysków z możliwością dowolnego mieszania dysków wewnątrz półki dyskowej.

Warte uwagi są również wyższe modele, jak na przykład NetApp E5500. Jest to macierz klasy midrange, która współpracuje z różnymi środowiskami dyskowymi. Model E5500 zapewnia gigantyczną przepustowość, dużą liczbę operacji we/wy oraz dużą gęstość upakowania, umożliwiając stworzenie hybrydowego systemu idealnie nadającego się korporacyjnych aplikacji SAN. NetApp E5500 oferuje niestandardowe konfiguracje, umożliwiające optymalizację wymagań dotyczących wydajności i pojemności z trzema różniącymi się modułami rozszerzeń, wieloma rodzajami napędów oraz bogatym wyborem interfejsów sieciowych SAN. Dzięki sprawdzonemu systemowi operacyjnemu SANtricity i programowi SANtricity Storage Manager E5500 może wykorzystywać nowatorską technologię DDP (dynamic Disk Pools), zapewniającą uproszczone przechowywanie danych i zarzadzanie nimi. Ułatwia ona także konfigurowanie grup macierzy RAID oraz wymianę sprzętu podczas pracy.

NetApp Enterprise Storage

Najszerzej stosowane w branży systemy pamięci masowych FAS firmy NetApp oferują doskonałe możliwości elastycznego dostosowywania do potrzeb biznesowych, bardzo dobry czas dostępności dla aplikacji, prostotę zarządzania i niski koszt użytkowania (TCO).

Systemy FAS (fabric-attached storage) firmy NetApp można łatwo integrować ze złożonymi środowiskami informatycznymi, są dostępne dla systemów UNIX, Windows, Linux. Jednocześnie obsługują porty Fibre Channel SAN, IP SAN (iSCSI) oraz SAS. Praktyka pokazuje, że te wysokowydajne systemy pracują z dostępnością powyżej 99.99%, a ich pojemności można skalować od 720 GB do ponad 500 TB, stosując dyski SATA, Fibre Chanel lub SAS.

Linia produktów FAS firmy NetApp obejmuje następujące rodziny:

 • FAS6000 – systemy mogące zaspokoić potrzeby największych aplikacji korporacyjnych
 • FAS3000 – przełomowa wartość w zastosowaniach średniej skali
 • FAS2000 – idealne rozwiązane pamięci masowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • FAS200 – przystępne cenowo, wysoce skalowalne pamięci masowe


serwery_0001_lenovo-icon

Lenovo Storwize V3700 V2

Storwize V3700 V2 to podstawowa macierz z rodziny Lenovo. Jest to rozwiązanie proste w obsłudze, efektywne, zaprojektowane z myślą o pracy w środowiskach wirtualnych, zapewniająca elastyczność oraz innowacyjne funkcje. Dzięki przystępnej cenie i zaawansowanym funkcjom, występującym zazwyczaj w wyższych rozwiązaniach, Lenovo Storwize V3700 V2 idealnie nadaje się do małych i średnich firm. Zapewniając obsługę nawet do 240 napędów, Storwize V3700 V2 gwarantuje jednocześnie łatwość zarządzania, funkcjonalność i szerokie możliwości współpracy z innymi systemami macierzowymi.

Najważniejsze informacje

 • Graficzny interfejs użytkownika, charakterystyczny dla całej rodziny Storwize, pozwalający na szybkie wdrażanie i proste zarządzanie pamięcią masową
 • Dzięki wewnętrznej wirtualizacji i mechanizmowi alokowania pojemności uzyskujemy wysoką efektywność
 • Funkcja dynamicznej migracji danych, która pozwala na ciągły dostęp do danych bez przerywania pracy systemu
 • Tworzeniu kopii aktywnych danych
 • Optymalizacja kosztów dla mieszanych obciążeń – automatyczna migracja często używanych danych pomiędzy warstwami pamięci masowej
 • Synchroniczna i asynchroniczna replikacja danych pomiędzy systemami z rodziny Storwize

 

Pamięci masowe Fujitsu ETERNUS

Pamięci ETERNUS zapewniają zrównoważony stosunek pojemności pamięci, wydajności i całkowitych kosztów w cyklu eksploatacji danych — od zastosowań produkcyjnych, analiz biznesowych i obsługi dużej ilości danych po tworzenie kopii zapasowych i długoterminowe archiwizowanie plików.


W skład kompleksowej serii pamięci masowych ETERNUS wchodzą:

 • Systemy all-flash
 • Dyski hybrydowe i matryce pamięci flash
 • Pamięci masowe i oprogramowanie hyper-scale
 • Urządzenia do tworzenia kopii zapasowych danych
 • Zbiór kaset

ETERNUS sprawdza się w realizowaniu strategii „Pamięć masowa z firmą w centrum” poprzez synchronizację zasobów pamięciowych z priorytetami biznesowymi przy jednoczesnej redukcji kosztów. W oparciu o produkty ETERNUS, nowoczesną technologię dostarczaną przez partnerów oraz kompleksowe usługi firmy Fujitsu dostarczamy kompletne rozwiązanie z zakresu pamięci masowych.

ETERNUS CD10000 to system pamięci masowej w hiperskali, integrujący oprogramowanie Ceph typu open source, aby zapewnić nieograniczoną i ekonomiczną modułową skalowalność pojemności i wydajności przy zerowym przestoju.