24 stycznia 2005

Zdalna praca w administracji publicznej W badaniu SurfControl wzięło udział 76 brytyjskich agend rządowych i organizacji sektora publicznego. Aż 84 procent ankietowanych

Zdalna praca w administracji publicznej

W badaniu SurfControl wzięło udział 76 brytyjskich agend rządowych i organizacji sektora publicznego. Aż 84 procent ankietowanych nie pozwala swoim pracownikom pracować zdalnie. Według Steve’a Purdhama, prezesa SurfControl, tak restrykcyjne podejście uniemożliwi organizacjom czerpanie korzyści z mobilnej pracy.

„Mobilny styl pracy ma duży potencjał ze względu na swoją elastyczność i efektywność. Badanie pokazuje jak łatwo korzyści te osłabić. Decyzje, aby blokować wszelkie próby zdalnego dostępu nie wydają się więc być słuszne.” – komentuje wyniki badań Purdham – „Organizacje sektora publicznego stoją przed wyzwaniem, jak zaoferować większą elastyczność użytkownikom bez narażania ich na bycie słabym punktem w systemie IT organizacji.”

Z badania wynika również, że 57 procent wśród tych organizacji, które są zwolennikami mobilnego stylu pracy nie ma aktualizowanych reguł polityki bezpieczeństwa.

„Wykorzystywanie laptopów przez pracowników agend rządowych, bez względu na to, czy ich organizacja promuje mobilny styl pracy czy nie, będzie nieuchronnie rosnąć, narażając organizacje na zagrożenia, z którym po prostu ich istniejące systemy bezpieczeństwa sobie nie poradzą.” – podsumowuje Purdham.