9 września 2009

Worry-Free Business Security 6.0 już dostępny. Skorzystaj z bezpłatnej aktualizacji!

Worry-Free Business Security 6.0 już dostępny. Skorzystaj z bezpłatnej aktualizacji!

Sprawdź, czy w porę dostrzegasz znaki ostrzegawcze…

Trend Micro wprowadza dziś na rynek swój najnowszy program antywirusowy Worry-Free™ Business Security 6.0. Jeżeli masz aktualną umowę, możesz skorzystać z bezpłatnej aktualizacji.

Program zapewnia nie tylko bezpieczeństwo. Dzięki znacznie rozszerzonym funkcjom umożliwia łatwe dostrzeganie „znaków ostrzegawczych” i – jak wskazuje sama nazwa Worry-Free – uwalnia od wielu problemów, takich jak niska wydajność i produktywność, nieuzasadniona złożoność procesów czy nadmierne obciążenie pracą. Jego wdrożenie jest bardzo łatwe i nie wymaga odinstalowania dotychczas używanej wersji.

Worry-Free Business Security 6.0 jest bezpiecznym, inteligentnym i funkcjonalnym sposobem ochrony zasobów i informacji oraz reputacji firmy.

Smart Scan — przenosi 80% zadań dotyczących plików wzorcowych i sygnatur z klienta na serwer Smart Scan, co zmniejsza obciążenie komputerów i przedłuża okres ich efektywnego użytkowania.

Filtrowanie adresów URL/treści internetowych — zwiększa wydajność pracowników poprzez blokowanie dostępu do stron internetowych niezwiązanych z pracą, zarówno w biurze, jak i poza nim, na podstawie rodzaju treści i czasu uzyskiwania do nich dostępu.

InterScan Messaging Hosted Security Advanced* — skanuje pocztę przychodzącą i wychodzącą (obecnie dotyczy to plików o wielkości do 50 MB) oraz umożliwia szyfrowanie wiadomości e-mail.

Teraz z obsługą Microsoft Windows 7.