25 lipca 2016

Wirtualizacja systemów dyskowych dla usługodawcy sieci supermarketów.

Nasz klient pełni rolę centrum usług wspólnych dla dużej sieci supermarketów – w ramach swojej  działalności zapewnia im konieczną obsługę informatyczną.

Kilka lat wcześniej firma nabyła na potrzeby wspomnianej sieci macierz z kilkoma serwerami blade, której celem była obsługa najważniejszych systemów biznesowych używanych przez supermarkety. Po upływie gwarancji na sprzęt okazało się, że jej przedłużenie będzie kosztować więcej niż wdrożenie nowego rozwiązania. Firma zwróciła się więc do ITNS.

Potrzebne było wydajne rozwiązanie umożliwiające wirtualizację systemów dyskowych. Priorytetami dla nowego sprzętu były:

  • wysoka wydajność,
  • niezawodność i kompleksowe wsparcie systemów,
  • odpowiednio długa gwarancja.

W ramach konsultingu IT zaproponowaliśmy wybór macierzy IBM Storwize V7000 oraz dwóch serwerów IBM System x3550 M4 (wyposażonych w procesory sześciordzeniowe Intel Xeon oraz 80 GB pamięci RAM).  Klient zgodził się, biorąc pod uwagę zarówno względy techniczne jak i ekonomiczne. W atrakcyjnej cenie zastąpił wykorzystywane wcześniej szafy rackowe, nowoczesnym sprzętem zapewniającym 7 TB przestrzeni dyskowej oraz 5-letnią gwarancję.

Serwery pracują pod kontrolą systemu Windows Server 2012 w wersji Datacenter, która eliminuje problemy z licencjami i zapewnia funkcje migracji w przypadku awarii. Maszyny działają w klastrze Microsoft Hyper-V. Nową macierz podłączyliśmy za pośrednictwem przełączników Fibre Channel – IBM 2498, tworząc wysoce niezawodną sieć SAN. Stara macierz, kompatybilna z nową infrastrukturą, wykorzystywana jest teraz do backupu danych.

Wirtualizacja pamięci umożliwiła efektywne zarządzanie systemem z jednego miejsca, co korzystnie wpłynęło na wydajność dyskową i wygodę pracy administratorów, a także obniżyło rachunki za prąd i klimatyzację dzięki redukcji fizycznej ilości sprzętu. Nowe środowisko zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, gdyż w razie awarii jednego z kontrolerów macierzy, system zachowa ciągłość działania.