22 grudnia 2004

Wi-Fi bezpieczne dla zdrowia D-Link zafundował gwiazdkowy prezent wszystkim użytkownikom sieci bezprzewodowych, którzy mieli pewne obawy związane ze zdrowotnym bezpieczeństwem

Wi-Fi bezpieczne dla zdrowia

D-Link zafundował gwiazdkowy prezent wszystkim użytkownikom sieci bezprzewodowych, którzy mieli pewne obawy związane ze zdrowotnym bezpieczeństwem produktów do budowy sieci bezprzewodowych. Firma postarała się o certyfikaty, które poświadczają, że urządzenia Wi-Fi są nieszkodliwe dla zdrowia i umożliwiają stosowanie tej technologii w placówkach medycznych. Certyfikaty otrzymały najbardziej zaawansowane urządzenia standardu IEEE 802.11g, które emitują najsilniejszy sygnał radiowy i gwarantują pracę sieci z szybkością nawet 108 Mb/s.

Jak przyznaje Roman Napierała, dyrektor D-Link Polska, użytkownicy sprzętu bezprzewodowego niekiedy wzbraniali się przed budowaniem sieci radiowych, obawiając się ich niekorzystnego wpływu na zdrowie. – Od początku więc staraliśmy się udowodnić, że sieci pracujące na częstotliwości 2,4 GHz, nie stanowią zagrożenia dla człowieka. W praktyce potwierdzali to również lekarze i pracownicy ochrony zdrowia, bowiem sieci Wi-Fi są już od pewnego czasu z powodzeniem instalowane w szpitalach i nowoczesnych placówkach medycznych, gdzie umożliwiają bezprzewodową łączność specjalistycznych aparatów diagnostycznych – tłumaczy Napierała.

Teraz możliwość pracy urządzeń bezprzewodowych z urządzeniami medycznymi potwierdziły przyznane D-Linkowi, największemu dostawcy sprzętu Wi-Fi w Europie, unijne certyfikaty zgodności z normami medycznymi EN-60601-1-2. Normy te określają zgodność urządzeń z wymaganiami ochrony zdrowia, tak by mogły być bez przeszkód wykorzystywane w placówkach medycznych. To kolejny krok D-Linka na drodze do upowszechnienia rozwoju bezprzewodowej komunikacji sieciowej. To także kolejny dowód na to, że technologia Wi-Fi jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Dzięki przyznanym certyfikatom urządzenia D-Linka mogą być z powodzeniem stosowane w szpitalach, klinikach, na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w gabinetach lekarskich i w anestezjologii.

Certyfikat zgodności z normami medycznymi EN 60601-1-2 otrzymały konkretne produkty D-Linka, o których przebadanie wystąpił producent. Są to urządzenia, które zapewniają najszybszy obecnie możliwy transfer radiowy 108 Mb/s: punkt dostępowy DWL-2100AP oraz karty DWL-G520 i DWL-G650.