22 listopada 2017

Wdrożenie środowiska wirtualizacyjnego w firmie z branży poligraficznej

Nasz klient istnieje na polskim rynku od 1993 roku. Specjalizuje się w  produkcji opakowań, etykiet i naklejek dla klientów na terenie całej Europy.

Dotychczasowe środowisko serwerowe zbudowane było w oparciu o klasyczne rozwiązania w postaci serwerów fizycznych dedykowanych do poszczególnych aplikacji. Rozwiązanie to nie pozwalało na dynamiczną alokację zasobów, było niewspółmierne do prędkości rozwoju firmy, a przede wszystkim nie było gotowe na wprowadzenie nowoczesnych mechanizmów zabezpieczeń. Budowa nowego środowiska serwerowego bazowała na takich elementach jak:

  • implementacja sieci o prędkości 10 Gbps umożliwiającej komunikację w środowisku wirtualizacyjnym,
  • wdrożenie dedykowanych serwerów wirtualnych pod aplikacje klienta,
  • migracja systemów z fizycznych serwerów do środowiska wirtualnego,
  • wdrożenie systemu kopii zapasowych.

Przeprowadzając szczegółową analizę potrzeb klienta oraz jego scenariuszy inwestycyjnych stworzyliśmy środowisko wirtualizujące wykorzystujące rozwiązanie Microsoft Hyper-V jako rdzeń klastra wysokiej dostępności.  Funkcje obliczeniowe powierzone zostały serwerom HPE ProLiant DL360 Gen10, natomiast dane składowane są na macierzy HPE MSA 1040. Tak przygotowane środowisko pozwala klientowi na długofalowy rozwój zapewniając przy tym odpowiednią wydajność. Funkcjonujące już w firmie rozwiązania zostały bezproblemowo zmigrowane do klastra wysokiej dostępności, a nowe elementy zostały wdrożone na najnowszych systemach Windows Server 2019. Ruch sieciowy obsługiwany jest przez urządzenia z rodziny Cisco SG z modelem SG550X na czele znajdującym się w centrum ruchu serwerowego i obsługującym transfer z prędkością 10 Gbps.

Klaster wirtualizacyjny pozwolił osiągnąć znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa również ze względu na możliwości zabezpieczenia danych przez system do wykonywania kopii zapasowych. W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem okazał się Veeam Backup&Replication, który zapewnił konsystentne backupy maszyn wirtualnych wraz z zawartymi w nich bazami danych i usługami katalogowymi Active Directory. Elastyczność aplikacji pozwoliła na wykorzystanie urządzenia QNAP TS-863U-RP jako repozytorium backupowego poprzez integrację z system operacyjnym serwera backupowego za pomocą protokołu iSCSI. Urządzenie to pozwala również na skalowalność poprzez podłączanie obudowy rozszerzającej.

Zbudowanie środowiska wirtualizacyjnego przez firmę ITNS pozwoliła na osiągnięcie wysokiej dostępności systemów działających w środowisku klienta maksymalizując wydajność procesów produkcyjnych, a także zapewnienie bezpieczeństwa i pewności tworzonych i przechowywanych kopii zapasowych