19 lutego 2024

Wdrożenie Acronis Cyber Protect Cloud w firmie dostarczającej elementy hydrauliczne dla przemysłu

Klient: Firma specjalizująca się w dostarczaniu elementów hydrauliki siłowej do przemysłu.

Wyzwanie: Firma posiadała dotychczasowe rozwiązania do zarządzania zabezpieczeniami IT oraz backupem danych, które nie zapewniały wystarczającej ochrony przed nowoczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi. Dodatkowo, istniała potrzeba poprawy zarządzania backupem danych oraz zwiększenia efektywności operacyjnej.

Rozwiązanie: Decyzja o wdrożeniu Acronis Cyber Protect Cloud została podjęta w celu zintegrowania ochrony przed zagrożeniami z zarządzaniem backupem danych w chmurze. Zespół IT firmy zdecydował się na implementację trzech kluczowych modułów Acronis Cyber Protect Cloud:

  1. Advanced Security + EDR: Zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami oraz detekcję odpowiedzi na incydenty (EDR), co umożliwia szybką reakcję na ataki cybernetyczne.

  2. Advanced Management: Umożliwia centralne zarządzanie ochroną i backupem danych na wszystkich urządzeniach w sieci firmy, co zwiększa efektywność operacyjną i zapewnia spójność w politykach zabezpieczeń.

  3. Standard/Advanced Backup: Zapewnia kompleksową ochronę danych poprzez regularne, szyfrowane kopie zapasowe przechowywane w chmurze, co minimalizuje ryzyko utraty danych i umożliwia szybkie przywracanie w przypadku awarii.

Realizacja projektu: Zespół IT rozpoczął od analizy infrastruktury IT firmy, identyfikując kluczowe obszary wymagające zabezpieczenia oraz optymalizacji procesów backupu. Następnie przeprowadzono instalację i konfigurację Acronis Cyber Protect Cloud, dostosowując ustawienia do specyficznych potrzeb klienta.

Korzyści dla klienta:

  • Zwiększona ochrona danych: Dzięki Advanced Security + EDR firma zyskała zdolność szybkiego wykrywania i reagowania na zagrożenia cybernetyczne.
  • Centralne zarządzanie: Advanced Management umożliwia efektywne zarządzanie zabezpieczeniami i backupem danych na wszystkich urządzeniach z jednej platformy.
  • Bezpieczne backupy w chmurze: Standard/Advanced Backup zapewnia regularne, szyfrowane kopie zapasowe w chmurze, minimalizując ryzyko utraty danych i przyspieszając czas ich przywracania.

Podsumowanie: Dzięki wdrożeniu Acronis Cyber Protect Cloud firma zyskała kompleksowe rozwiązanie zintegrowanej ochrony przed zagrożeniami i zarządzania backupem danych, co znacząco podniosło poziom bezpieczeństwa IT oraz efektywność operacyjną.