13 czerwca 2008

W naszej ofercie pojawiła się najnowsza wersja Ontrack Eraser 3.0

Najnowsza wersja Ontrack Eraser 3.0

W naszej ofercie pojawiła się najnowsza wersja Ontrack Eraser 3.0 łatwego w użyciu programu, który pozwala na trwałe usunięcie wszelkich danych umieszczonych na dyskach firmy lub instytucji, a ich odzyskanie jest niemożliwe nawet w profesjonalnym laboratorium. Ponadto program pomaga w ochronie przed naruszeniem wszelkich systemów ochronnych i dostosować procedury usuwania danych do uregulowań prawnych oraz regulacji dotyczących magazynowania, poufności i prywatności danych.

Działanie aplikacji polega na usuwaniu danych z nośników poprzez nadpisywanie ich zawartości zgodnie z jednym ze zdefiniowanych standardów. Użytkownik ma do dyspozycji dziewięć standardów kasowania m.in. CES HMG Infosec Standard nr 5c, Peter Gutmann, US DOD 5220.22-M., BSI S 2.167 Secure Deletion of data media, German Vsitr, a także możliwość stworzenia własnego indywidualnego algorytmu na potrzeby wewnętrznej polityki bezpieczeństwa.
Program wyposażony jest w narzędzie, które pozwala na rejestrację procesu kasowania informacji przeprowadzanego w danej sieci bądź na konkretnym komputerze. Potwierdzenie, że wszystkie dane zostały bezpowrotnie skasowane przekazane zostaje w raporcie, który administrator otrzymuje via email lub w formacie XML.
Aplikacja działa w systemie klient – serwer. Serwer aplikacji to dowolna stacja robocza z zainstalowanym Ontrack Eraser Server. Jej zadaniem jest dystrybucja licencji, kontrola procesów i ich konfiguracja oraz przechowywanie raportów. Aplikacja kliencka odpowiadająca za proces kasowania jest uruchamiana na stacji roboczej.

Program działa na platformie Windows i w tym trybie udostępnia możliwość kasowania zawartości nośników zewnętrznych (USB, FireWire etc). Uruchomienie klienta Linuksowego pozwala na usunięcia danych zarówno z dysków zewnętrznych jak i wewnętrznych danej stacji w sposób niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego.
Uruchamianie oprogramowania klienckiego jest możliwe bezpośrednio z nośników CD lub USB. Ważnym elementem jest także możliwość uruchomienia Ontrack Eraser 3.0 z karty sieciowej komputera wykorzystując mechanizmy PXE, RIS lub WDS.

Ontrack Eraser 3.0 dostępny jest w trzech wersjach licencyjnych: Standard 50, Standard 100 oraz Enterprise. Dwie pierwsze licencje umożliwiają bezpowrotne usunięcie danych z odpowiednio 50 i 100 nośników, i przeznaczone są do zainstalowania na pojedynczej stacji roboczej. Wersja Enterprise jest adresowana do odbiorców, których wymagania są większe zarówno co do liczby objętych licencją nośników jak i liczby stacji roboczych na jakich ma być zainstalowana aplikacja.

Serdecznie zapraszamy do zakupów!