29 stycznia 2009

VMware – plany wprowadzenia nowych produktów

Na 2009 rok VMware ma ambitne plany wprowadzenia aż dziewięciu nowych produktów oraz zastąpienia VMware Infrastructure nowym rozwiązaniem – Virtual Datacenter Operating System.

VDC-OS umożliwi przekształcanie w pule zasobów nie tylko serwerów, ale także sieci i pamięci masowych. Będzie składać się z dotychczasowych produktów tworzących VMware Infrastructure oraz szeregu nowych, które VMware zamierza wprowadzić w 2009 roku.

Produktem, który budzi największe zainteresowanie jest VMware VMSafe. To otwarty interfejs API, który umożliwi kontrolowanie ruchu sieciowego odbywającego się wewnątrz wirtualnych sieci bezpośrednio między wirtualnymi maszynami. Korzystając z VMsafe, producenci zabezpieczeń mogą przygotować rozwiązania przeznaczone specjalnie do ochrony wirtualnego środowiska.

Kolejnym produktem jest VMware Fault Tolerance. Oprogramowanie to umożliwi uniknięcie przestojów spowodowanych awariami sprzętu. Wykorzystuje technologię vLockstep, która replikuje zawartość pamięć wirtualnej maszyny na innej wirtualnej maszynie działającej na zapasowym serwerze VMware ESX. W przypadku awarii podstawowego serwera VMware ESX nie trzeba odtwarzać wirtualnych maszyn, ponieważ na zapasowym serwerze cały czas działają ich kopie.

VMware vNetwork Distributed Switch rozszerzy możliwości administrowania i monitorowania aktywności sieciowej wirtualnych maszyn. Umożliwi centralne konfigurowanie sieci w wirtualnych maszynach w całym centrum danych z poziomu VMware vCenter Server. Przenosi konfigurację sieciową wirtualnej maszyny (m.in. konfigurację firewalla), gdy ta migruje między serwerami VMware ESX.

VMware vCenter CapacityIQ ma zwiększyć wykorzystanie zasobów sprzętowych i usprawnić ich przydzielanie do potrzeb biznesowych. Narzędzie to umożliwi modelowanie różnych scenariuszy zmieniających się potrzeb, co z kolei ma ułatwić planowanie zakupów nowych serwerów do centrum danych

.

VMware vCenter Data Recovery to rozwiązanie do backupu wirtualnych maszyn na twardych dyskach i ich odtwarzania w przypadku awarii. Umożliwi odzyskiwanie całych wirtualnych maszyn lub pojedynczych plików. Jest łatwe do wdrożenia – działa jako wirtualna maszyna na serwerze VMware ESX. Konfiguracja zadań backupu odbywa się z poziomu VMware vCenter Server.

VMware vCenter ConfigControl ma ułatwić śledzenie zmian zachodzących w wirtualnym środowisku. Automatycznie wykrywa konfiguracje i zależności między wszystkimi składnikami wirtualnej infrastruktury. Udostępnia m.in. funkcje przeszukiwania bieżących i archiwalnych danych, co ułatwi wykrywanie ewentualnych problemów.

VMware vCenter Orchestrator zautomatyzuje wykonywanie wielu zadań administratora wirtualnego środowiska, m.in. tworzenie, uruchamianie i klonowanie wirtualnych maszyn. Będzie zawierać bibliotekę gotowych schematów wykonywania zadań i umożliwi tworzenie własnych. Tworzenie zadań będzie możliwe metodą przeciągania komponentów.

VMware vCenter Chargeback umożliwi ocenę kosztów funkcjonowania wirtualizacji i ich przypisywanie do poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy. Administrator może wprowadzić podstawowe modele kosztów, koszty stałe i inne czynniki, które pozwolą dokładnej rozliczać koszty wirtualnych maszyn między jednostkami firmy. Narzędzie integruje się z VMware vCenter Server.

VMware vCenter AppSpeed posłuży do zarządzania wydajnością aplikacji działających w wirtualnych maszynach. Daje administratorowi podgląd aplikacji wielowarstwowych działających w środowisku wirtualnym i fizycznym. Umożliwia zwiększenie wydajności aplikacji, zwiększenie stopnia konsolidacji i rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością.