18 czerwca 2010

VMware i Novell rozszerzają współpracę

VMware i Novell rozszerzają współpracę

Firmy VMware i Novell poinformowały o rozszerzeniu strategicznej współpracy poprzez zawarcie umowy OEM, na podstawie której VMware prowadzić będzie dystrybucję i wsparcie dla systemu operacyjnego SUSE Linux Enterprise Server. Ponadto w ramach umowy VMware dokona standaryzacji oferty produktów opartych na urządzeniach wirtualnych (virtual appliance) w oparciu o SUSE Linux Enterprise Server.

Klienci zainteresowani wdrożeniem SUSE Linux Enterprise Server for VMware na maszynach wirtualnych VMware vSphere będą uprawnieni do otrzymania abonamentu na SUSE Linux Enterprise Server – bezpłatnie w ramach licencji na VMware vSphere.

Zgodnie z umową VMware wraz ze swą szeroką siecią partnerów oferować będzie klientom możliwość zakupu swoich usług pomocy technicznej dla SUSE Linux Enterprise Server. Rozszerzona współpraca firm VMware i Novell zapewni klientom korzyści w postaci zmniejszenia kosztów i złożoności wdrażania i eksploatacji serwerowych systemów operacyjnych powiązanych z rozwiązaniami VMware.

W ramach rozszerzonej współpracy obie firmy zamierzają udostępnić klientom możliwość przenoszenia obciążeń serwerowych (workloads) uruchomionych na systemie SUSE Linux do środowisk typu cloud.

Już obecnie część produktów VMware jest dostępna w postaci urządzeń wirtualnych. Urządzenie wirtualne to fabrycznie skonfigurowana maszyna wirtualna, zawierająca system operacyjny i aplikację w postaci jednolitego pakietu, łatwego do wdrożenia, zarządzania i pielęgnacji. Standaryzacja produktów VMware opartych na urządzeniach wirtualnych w oparciu o SUSE Linux Enterprise Server for VMware dodatkowo uprości wdrażanie i eksploatację tych rozwiązań, przyspieszając osiąganie zwrotów z inwestycji. VMware vSphere to najbardziej kompletna i najpopularniejsza w branży platforma wirtualizacyjna, zapewniająca fundament do przekształcenia centrum danych w dynamiczną, prostą infrastrukturę dla prywatnych, publicznych i hybrydowych środowisk typu cloud. Oferując najbardziej kompleksowy zestaw funkcji zapewniających dyspozycyjność, bezpieczeństwo, optymalizację zasobów i niezawodność, VMware vSphere umożliwia uruchamianie usług informatycznych nowej generacji przy zachowaniu elastyczności wyboru systemów operacyjnych, aplikacji i sprzętu, więcej…