4 lutego 2005

Routery JUNIPER dostępne dla rynku enterprise ITNS Polska wprowadza do dystrybucji rutery Juniper serii J przeznaczenie dla korporacji oraz średnich i małej wielkości

Routery JUNIPER dostępne dla rynku enterprise
ITNS Polska wprowadza do dystrybucji rutery Juniper serii J przeznaczenie dla korporacji oraz średnich i małej wielkości firm. Urządzenia sieciowe Juniper Networks stanowią obecnie podstawę funkcjonowania największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i na świecie. Wynika to z faktu, że wydajność i stabilność pracy ruterów Juniper jest na poziomie nieosiągalnym w żadnych rozwiązaniach konkurencyjnych. Obsługa szkieletu sieci dużego operatora i zapewnienie niezakłóconej obsługi ruchu o ogromnej intensywności wymaga odpowiedniej konstrukcji sprzętu (m.in. ASIC, redundancja) oraz architektury systemu operacyjnego ruterów.


Sieci operatorów telekomunikacyjnych stawiają urządzeniom (routerom) wymagania nieporównywalnie większe od sieci LAN. Wymagania te dotyczą głównie przepustowości, stabilności pracy i odporności na sytuacje wyjątkowe (np. przeciążenia, ataki DoS). W odróżnieniu od sieci LAN, gdzie wybór urządzeń następuje zwykle w efekcie dobrego działania marketingu dostawcy sprzętu, w sieciach operatorów telekomunikacyjnych decydującą rolę odgrywa jakość technologii.


Routery serii J stanowią długo oczekiwane przez rynek enterprise uzupełnienie oferty Juniper, gdzie do tej pory dostępne były routery M7i i M10i. Urządzenia serii J dziedziczą własności ruterów dedykowanych dla operatorów. Do podstawowych własności routerów serii J można zaliczyć:

 • protokoły dostępowe warstwy 2 OSI: Frame Relay, Ethernet oraz Point-to-Point Protocol/High level Data Link Control (PPP/ Cisco HDLC),
 • interfejsy sieciowe: T1/E1, NxT1/E1, Fast Ethernet (FE), DS3 (w kolejnej wersji ADSL 2+ oraz ISDN BRI),
  obsługa protokołów dynamicznego rutingu: RIP, IS-IS, OSPF i BGP,
 • mechanizmy zabezpieczeń Stateful firewall, translacja adresów NAT, ochrona komunikacji sieciowej IPSec oraz usługi J-Flow do monitorowania i rozliczanie transmisji,
 • mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowych QoS, zapewniające poprawne działanie krytycznych aplikacji,
 • intuicyjne zarządzania za pomocą graficznej konsoli (Web GUI) oraz z wiersza inii poleceń (CLI).


 • Konstrukcja zastosowanego w urządzeniach Juniper systemu operacyjnego JUNOS sprawia, iż jest on niewrażliwy na problemy występujące w popularnych obecnie na rynku enterprise routerach innych producentów, m.in. wykonanie prostego ataku na jeden serwis routera powoduje zablokowanie pracy całego urządzenia (np. CAN-2004-1164, CAN-2004-1111, CAN-2004-0714), zmiana konfiguracji routera powoduje zakłócenia całej komunikacji sieciowej, czy też aktywowanie nowych serwisów rutera powodujące spadek wydajności pracy urządzenia. Opracowane w ostatnim czasie rutery Juniper serii J z przeznaczeniem dla korporacji oraz średnich i małej wielkości firm dziedziczą własności ruterów dedykowanych dla operatorów.


  Architektura systemu operacyjnego JUNOS stosowanego w ruterach Juniper składa się z dwóch odseparowanych komponentów:

 • moduł routingu (Routing Engine) – ustalenie tras rutingu i zarządzanie urządzenia,
 • moduł przekazywania pakietów (Packet Forwarding Engine) – przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi przez urządzenie.


 • Własności routerów Juniper serii J

  Niezawodność i stabilność pracy routera

  Modularna struktura systemu operacyjnego JUNOS zapewnia wysoki poziom niezawodności i stabilności pracy routerów Juniper. Budowa systemu operacyjnego JUNOS precyzyjnie rozdziela zadania sterowania urządzenia i obsługi ruchu sieciowego. Moduły systemu JUNOS pracują w oddzielnych obszarach pamięci. Dzięki tak przyjętemu rozwiązaniu ewentualne zakłócenia w pracy jednego modułu JUNOS nie wpływają na inne moduły. W odróżnieniu od tradycyjnych routerów, gdzie mało znaczący błąd systemu operacyjnego może zostać wykorzystany do zablokowania całego urządzenia, każdy moduł programowy JUNOS działa niezależnie i nie może zakłócać pracy innych funkcji routera. Do innych własności niezawodnościowych routerów Juniper można zaliczyć nowej generacji interfejs konfiguracji CLI, weryfikujący polecania wprowadzane przez administratorów oraz mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji (rescue button, rollback).

  Ochrona przed atakami z sieci
  Routery Juniper pracując od wielu lat w otwartym, narażonym na częste ataki środowisku dostawców telekomunikacyjnych posiadają zaimplementowane w systemie operacyjnym JUNOS mechanizmy ochrony rutera przed zewnętrznymi zagrożeniami. Konstrukcja JUNOS zapewnia stały dostęp administratorów do urządzenia, także w trakcie ataków. Port konsoli jest zawsze dostępny i przystosowany do szybkiego wprowadzania wymaganych filtrów i polityk.


  Przewidywalna wydajność
  Urządzenia Juniper posiadają budowę sprzętową i własności oprogramowania, które pozwalają na zagwarantowanie właściwej pracy strategicznych aplikacji systemu informatycznego nawet w czasie dużego przeciążenia sieci. Obsługa ruchu odbywa się na interfejsach sieciowych z procesorami Intel IXP4xx Network Procesor. Zawarte w JUNOS mechanizmy QoS odpowiednio sortują i kolejkują ruch sieciowy, nie dopuszczając do sytuacji „zagłodzenia” ważnych dla firmy aplikacji przez usługi i protokoły nie posiadające dużego znaczenia (np. HTTP, P2P).


  Otwartość i zgodność ze standardami
  Juniper obsługując sieci operatorów telekomunikacyjnych musiał zadbać o dobrą współpracy z występującymi w sieciach LAN urządzeniami pochodzącymi od różnych producentów. Juniper jest jednym z nielicznych producentów sprzętu sieciowego, który nie tworzy własnych, specyficznych tylko dla swoich urządzeń protokołów jak EIGRP i IGRP. Stosując rozwiązania Juniper nie istnieje zagrożenie uzależnienia klientów od jednej technologii i utrudniania swobodnego rozwoju ich sieci. Obecnie wiele firm łączy swoje sieci w intranety i ekstranety (np. z sieciami partnerów handlowych i klientów), gdzie poprawna współpraca wymaga stosowania obowiązujących standardów.


  Rozwiązanie specjalizowane bez funkcji zbędnych dla routerów
  Urządzenia Juniper zostały zaprojektowane jako sprzęt sieciowy spełniający zadania routingu i zarządzania komunikacji sieciowej w heterogenicznych obszarach sieci LAN i WAN. Funkcjonalność ta jest rozwijana i doskonalona. Routery Juniper nie posiadają zaimplementowanych funkcji zbędnych dla routerów (np. modułów obsługujących VoIP). Juniper nie wspiera modnego w ostatnim czasie marketingowego trendu łączenia wielu funkcjonalności w jednym urządzeniu. Takie podejście bowiem osłabia podstawowe własności routera, głównie w zakresie wydajnej i stabilnej pracy. Urządzenie łączące w sobie wiele niezwiązanych ze sobą funkcji posiada skomplikowaną konfigurację, stanowi pojedynczy punkt awarii dla wielu usług, a w razie wystąpienia zakłóceń w komunikacji sieciowej utrudnia ich diagnozowanie. Funkcje takie jak VoIP realizują specjalizowane do tego celu urządzenia. Routery Juniper są kompatybilne z wiodącymi na rynku dostawcami urządzeń VoIP (np. Avaya IP Office), zapewniając dla nich usługi kontroli jakości QoS potrzebne do prowadzenia odpowiedniej jakości komunikacji głosowej.


  Więcej informacji na temat routerów Juniper Networks u naszych handlowców