5 kwietnia 2005

Raport Blue Coat: Rośnie zagrożenie programami szpiegującymi Badania zostały przeprowadzone w celu poznania efektywności oprogramowania zapobiegającego rozprzestrzenianiu

Raport Blue Coat: Rośnie zagrożenie programami szpiegującymi

Badania zostały przeprowadzone w celu poznania efektywności oprogramowania zapobiegającego rozprzestrzenianiu się programów szpiegujących. Ich wyniki potwierdziły wciąż rosnące ryzyko związane z działaniem programów 'spyware’. Zgromadzone dane pozwoliły także zaobserwować obecny stan szkodliwego działania programów szpiegujących w przedsiębiorstwach.


Według specjalistów IT biorących udział w badaniu:

– Programy szpiegujące są coraz większym zagrożeniem. 84 proc. specjalistów IT biorących udział w badaniu twierdzi, że sytuacja jest znacznie poważniejsza niż trzy miesiące wcześniej. Jedynie 16 proc. wierzy, że sytuacja się polepsza.

– Dostępne na rynku oprogramowanie jest nieefektywne. 72 proc. badanych stwierdziło, że oferowane obecnie oprogramowanie nie gwarantuje efektywnej ochrony przed rozprzestrzenianiem się programów szpiegujących w sieci przedsiębiorstwa.

„Programy szpiegujące są znacznie większym zagrożeniem niż wirusy. Ich stworzenie jest proste i jednocześnie motywowane chęcią zysku”. – powiedział Steve Mullaney, wiceprezes ds. marketingu w Blue Coat. „Przedsiębiorstwa prawdopodobnie zaczynają dostrzegać wzrastające koszty spowodowane brakiem określonej strategii bezpieczeństwa, obejmującej rozwiązania zabezpieczające przed programami szpiegującymi instalowane już na poziomie bramy internetowej. Obecnie kompleksową ochronę przed programami szpiegującymi gwarantują jedynie rozwiązania działające w trybie proxy”.


Respondenci biorący udział w badaniu Blue Coat reprezentowali przede wszystkim duże przedsiębiorstwa i korporacje. 39 proc. spośród badanych pracuje w firmach zatrudniających do 500 osób, a 44 proc. w firmach zatrudniających od 501 do 10 tyś. 17 proc. respondentów reprezentowało natomiast korporacje zatrudniające ponad 10 tyś. pracowników.

Badanie zostało przeprowadzone drogą elektroniczną w lutym tego roku. Obejmowało 9 pytań dotyczących zabezpieczania przedsiębiorstw przez programami szpiegującymi oraz oprogramowania chroniącego przed tego rodzaju programami.
Dystrybutorem rozwiązań Blue Coat w Polsce jest Veracomp SA.


Informacje o Blue Coat Systems
Wiodący dostawca systemów do zabezpieczania i zarządzania systemami WWW. Otrzymał prestiżowy tytuł „firmy, której należy się przyglądać” w 2003 roku. Twórca pierwszej aplikacji zabezpieczającej port 80. Wśród funkcji systemu znajdują się: filtrowanie URL, kontrola antywirusowa, zabezpieczanie treści, zarządzanie szerokością pasma oraz wykrywanie złośliwych programów. Urządzenia te zapewniają szybką i łatwą instalację oraz dzięki scentralizowanemu zarządzaniu umożliwiają przedsiębiorstwom wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa na terenie siedziby głównej, w biurach regionalnych i oddziałach.