1 października 2004

Radware SUS – zabezpieczenie przed słabymi punktami MS JPEG Radware poinformował o dostępnej bezpośredniej ochronie przed wykorzystaniem podatności na ataki MS JPEG. Nowa podatność

Radware SUS – zabezpieczenie przed słabymi punktami MS JPEG
Radware poinformował o dostępnej bezpośredniej ochronie przed wykorzystaniem podatności na ataki MS JPEG. Nowa podatność na przepełnienie bufora jest krytycznym słabym punktem bezpieczeństwa, który został odkryty w wielu aplikacjach firmy Microsoft przetwarzających obrazy w formacie JPEG. Jak się okazuje, w zasadzie każda z tych aplikacji może być podatna na ataki.
Radware zapewnia ochrone zarówno przed znanymi dotychczas exploitami jak i tymi, które dopiero mogą zostać napisane w celu wykorzystania słabych punktów JPEG. Więcej informacji w zakresie podatności na ataki można znaleźć pod adresem:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms04-028.mspx

Informacje na temat Radware SUS (Security Update Service) można znaleźć pod adresem:
http://www.radware.com/content/support/securityzone/serviceinfo/default.asp

O RADWARE

Radware jest od wielu lat wiodącym dostawcą rozwiązań służących do zarządzania ruchem sieciowym z zachowaniem pełnego zrozumienia potrzeb i specyfiki aplikacji systemu informatycznego (Intelligent Application Switching).

Rozwiązania Radware są powszechnie stosowane w systemach finansowych, bankowych, e-commerce, centrach danych oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest zapewnienie stałej i niezakłóconej pracy aplikacji systemu informatycznego. Sterowanie ruchem sieciowym odbywa się z zachowaniem wielo-Gigabitowej wydajności. Oprócz ochrony przed awariami i eliminowania niedostępności aplikacji, rozwiązania Radware zapewniają także optymalizację pracy serwerów oraz kompleksowe ich zabezpieczenie przed atakami DoS i intruzami.

Urządzenia Radware są oparte na wysoko-wydajnej platformie Motorola PowerPC oraz specjalizowanych układach ASIC, umożliwiających uzyskanie przepływności do 44 Gigabitów. Produkty i rozwiązania Radware spotkały się z uznaniem wymagających klientów na całym świecie i uzyskały wiele prestiżowych naród nadawanych przez niezależne instytucje.