8 marca 2005

Proxim połączył ponad 18 tysięcy studentów Rozwiązania Proxim Tsunami do budowy sieci bezprzewodowych zostały wykorzystane do unowocześnienia sieci na Uniwersytecie

Proxim połączył ponad 18 tysięcy studentów

Rozwiązania Proxim Tsunami do budowy sieci bezprzewodowych zostały wykorzystane do unowocześnienia sieci na Uniwersytecie Ball State, jednym z trzech największych uniwersytetów w stanie Indiana w USA. Projekt obejmował również połączenie siecią dwóch szkół podstawowych oraz 300 gospodarstw domowych.


Jednym z kluczowych celów projektu było znalezienie i wdrożenie właściwej infrastruktury. Musiała ona uwzględniać bezprzewodową sieć obejmującą duży obszar, która umożliwi transmisję lepszą niż 20Mbps na dystansie większym niż 11 km. Wymagane było także wsparcie dla interaktywnych symulacji, animacji i obsługi wideokonferencji. Rozwiązania Proxim spełniły wszystkie wymagania projektu.

Proces unowocześniania sieci przeprowadzony został w trzech etapach przez lokalnego integratora, firmę Wireless Information Networks, Inc. (WIN). Pierwszy etap obejmował test komunikacji pomiędzy użytkownikami domowymi a Uniwersytetem za pośrednictwem systemów Proxim Tsunami. W rezultacie osiągnięto dostęp do internetu i zasobów uniwersyteckich w czasie rzeczywistym.


W drugim etapie połączono z uniwersytetem dwie lokalne szkoły podstawowe: Cowan i Mitchell, wykorzystując Proxim Tsunami 100 Wireless Ethernet Bridge oraz Proxim Tsunami QuickBridge. Obiekty dzieliła odległość ponad 11 km. Za pomocą połączenia uniwersytet udostępnił szkołom swoje zasoby obejmujące m.in. 26 tysięcy filmów wideo oraz pliki multimedialne. Sieć oparta na rozwiązaniach Tsunami pozwala studentom i uczniom na codzienne, zdalne korzystanie z zasobów uniwersyteckich. Nauczyciele i studenci mają dostęp do internetu, poczty elektronicznej i zaawansowanych aplikacji edukacyjnych. Aplikacje te obejmują m.in. wideokonferencje z ekspertami oraz udział w wirtualnych podróżach.

Ostatni etap wdrożenia, który trwa nadal, obejmuje zapewnienie bezprzewodowej łączności dla 300 domów z okolicy szkoły Mitchell.