16 czerwca 2005

Proxim – nowy kontroler do bezprzewodowego roamingu Przełączanie pomiędzy sieciami VLAN jest priorytetową funkcją dla mobilnych użytkowników Voice over WLAN lub aplikacji

Proxim – nowy kontroler do bezprzewodowego roamingu
Przełączanie pomiędzy sieciami VLAN jest priorytetową funkcją dla mobilnych użytkowników Voice over WLAN lub aplikacji wideo. Wykorzystanie technologii VoIP w sieciach WLAN może być źródłem znacznych oszczędności rachunków telefonicznych. Wymagania transmisji głosu sprawiają, że niezbędne jest zachowanie przez cały czas trwania rozmowy jej określonej jakości (QoS). Przerwy na reautentykację czy roaming są niedopuszczalne. Odpowiednią jakość transmisji głosu, wideo i innych aplikacji w modelu mobilnym zapewnia technologia SCCAN (ang. Seamless Converged Communication Across Networks – www.sccan.org).


Dzięki wdrożeniu technologii SCCAN użytkownik korzystający z telefonu 4G (GSM/WLAN) np. Motorola CN620 może wykonywać wszystkie połączenia do sieci GSM poprzez centralę PBX firmy. Jego rozmowa z telefonu 4G zostanie automatycznie przekierowana do firmowej sieci WLAN. Połączenie przemieszczającego się użytkownika będzie podtrzymywane i przełączane pomiędzy segmentami VLAN przez nowy produkt firmy Proxim – Smart Wireless Controller.


Kiedy sygnał sieci WLAN spadnie poniżej ustalonego poziomu, telefon 4G wybierze „w tle” numer w sieci GSM i przełączy rozmowę użytkownika nie zrywając połączenia. Dla firm posiadających dziesiątki firmowych telefonów komórkowych możliwość zagregowania połączeń wychodzących oznacza znaczne oszczędności kosztów rozmów. Kontroler Smart Wireless Proxim śledzi położenie przemieszczającego się w sieci WLAN użytkownika i dynamicznie tworzy tunele między odpowiednimi punktami dostępowymi. Dzięki temu połączenie użytkownika nie zostanie zerwane przy zmianie sieci VLAN.


Jest to możliwe, ponieważ punkty dostępowe ORiNOCO AP4000 oraz AP700 obsługują kolejną przełomową technologię w sieciach bezprzewodowych: Quality of Service (nazywaną przez organizację Wi-Fi Alliance Wireless Multimedia, WMM – draft standardu 802.11e). Dla modelu AP4000 został już przygotowany firmware w wersji 2.7 umożliwiający współpracę punktu dostępowego z nowym kontrolerem.