12 marca 2010

Promocja VMware

Promocja VMware

Od dnia 10 Marca do 26 marca włącznie, wszystkim zamówieniom na odnowienie wsparcia do licencji VMware („renewal-e”), będą anulowane naliczone kary umowne (Reinstatment Fees)

Promocja dotyczy wszystkich zamówień złożonych w okresie promocyjnym (10 marzec – 26 marzec).

Złożonym zamówieniom zostanie anulowana kara, w związku z tym nie trzeba dodatkowych dedykowanych wycen.