9 listopada 2015

Promocja Finansowania Produktów Lenovo 12 rat 0%!

Trzy kroki do Twojej kalkulacji:

  1. Wejdź na IGF kalkulator
  2. Wybierz produkt Lenovo
  3. Wprowadź dane

…I TWOJA INFORMACJA CENOWA JEST DOSTĘPNA W PDF.

Oblicz swoje płatności

Warunki:
1. Dotyczy produktów Lenovo (Storage, Serwery, PC’s).
2. Umowa płatności ratalnych na 12 miesięcy.
3. Kwota finansowania od 50 000–1 500 000 PLN netto.
4. Płatności miesięczne, płatne z góry.
5. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2015 r. Podstawą do zapewnienia powyższych warunków jest potwierdzenie przez klienta otrzymania produktów – poprzez wysłanie do IGF podpisanego Protokołu Odbioru, do 31 grudnia 2015r.
6. Raty mogą być wykorzystane przy zakupach na potrzeby własne Partnera Handlowego (zakup sprzętu demo). Partner Handlowy może zaoferować klientowi końcowemu wyżej wymienioną opcję finansowania, podpisywana jest wtedy umowa trójstronna pomiędzy stronami.

FINANSOWANIE UWARUNKOWANE JEST UZYSKANIEM POZYTYWNEJ OCENY KREDYTOWEJ.

Do analizy kredytowej prosimy o przesłanie skanów:
• bilansu oraz rachunku zysków i strat (raport roczny) za ostatnie dwa lata,
• F01 za ostatni zakończony kwartał bieżącego roku.