24 marca 2005

Pierwszy wieżowy przełącznik QLogic oferujący prędkość 4Gb Przełącznik SANbox 5602 zapewnia szerokie możliwości rozbudowy sieci pamięci masowej. Oferuje proste zarządzanie,

Pierwszy wieżowy przełącznik QLogic oferujący prędkość 4Gb

Przełącznik SANbox 5602 zapewnia szerokie możliwości rozbudowy sieci pamięci masowej. Oferuje proste zarządzanie, konfigurowanie i skalowanie sieci. Dedykowany jest szczególnie dla dużych firm, które planują budowę bądź rozszerzenie sieci SAN.


SANbox 5602 oparty został na technologii 10 Gb. Wyposażony jest w 4 porty o prędkości 10 Gb/s pozwalające na kaskadowe łączenie przełączników. Zapewnia większą wydajność połączeń między przełącznikami. Pozwala także na proste rozbudowywanie sieci gwarantując wysoką przepustowość.

Przełącznik wyposażony jest w 16 portów Fibre Channel pracujących z prędkością 4Gb/s. Może być skalowany od 8 do 64 portów w pojedynczej wieży. Zmiany funkcji przełącznika lub ich usunięcie nie powodują zakłóceń w pracy sieci SAN. Aktualizacja i aktywacja oprogramowania przełącznika odbywa się bez przerywania jego pracy. Dzięki temu zasoby pamięci masowej są cały czas dostępne dla użytkowników.


SANbox 5602 może być konfigurowany za pośrednictwem prostego kreatora SANsurfer Management Suite dołączonego do urządzenia. Poza konfiguracją oprogramowanie SANsurfer Management Suite zapewnia łatwe instalowanie i aktualizowanie przełącznika oraz zarządzanie i monitorowanie sieci SAN.

Właściwości:
– 8,12 lub 16 portów Fibre Channel z automatycznym wykrywaniem prędkości 4GB/2Gb/1Gb.
– 4 porty o prędkości 10 Gb służące do kaskadowego łączenia przełączników
– kaskadowe łączenie do 4 urządzeń pozwalające na uzyskanie 64 portów dostępnych dla użytkowników
– uaktualnianie i uruchamianie oprogramowania przełączników odbywające się bez przerywania ich pracy (NDCLA)
– podwójne zasilacze wymieniane podczas pracy przełącznika
– kreator konfiguracji upraszczający instalację przełącznika i skalowanie sieci SAN
– pełna zgodność ze wszystkimi przełącznikami Fibre Channel wykonanymi zgodnie z założeniami FC SW-2
– obsługa połączeń full-fabric, public-loop, switch-to-switch przy pomocy portów 2Gb/1Gb
– obsługa połączeń full-fabric oraz switch- to- switch przy pomocy portów 10 Gb
– automatyczne rozpoznawanie szybkości i samokonfigurowanie portów
– narzędzie 'Fabric Tracer’ umożliwiające tworzenie szerokiej struktury migawek oraz wykrywanie zmian w konfiguracji
– nie blokująca się architektura (Non-blocking) przy pełnej przepustowości
– wejście/wyjście 'StreamGuard’ eliminujące komunikaty RSCN (Registered State Change Notification)
– gwarancja maksymalnej wydajności niezależnie od obciążenia sieci – 'No-Wait routing’
– minimalizowanie opóźnień zapewniające większą wydajność
– duże zagęszczenie portów – posiada obudowę 1U, 16 portów ze złączami typu SFP (small form pluggable)
– system operacyjny SUNsurfer Switch Manager
– zarządzanie przy pomocy połączeń sieci SAN, przeglądarki WWW, Telnetu oraz SNMP
– pamięć wbudowana w układy ASIC, która zapewnia większą wydajność i skalowalność niż architektura z pamięcią współdzieloną