Outsourcing i opieka serwisowa

Jedną ze sprawdzonych praktyk, w realizacji zadań w działach informatycznych, jest tak zwany outsourcing IT. Jest to świadczenie różnorodnych usług informatycznych przez firmę zewnętrzną. Obejmuje to m.in. zarządzanie infrastrukturą IT, wsparcie techniczne, analizę danych, bezpieczeństwo IT oraz elastyczność i skalowalność dostosowaną do potrzeb klienta. Celem jest umożliwienie przedsiębiorstwu skupienie się na głównej działalności, przy jednoczesnym korzystaniu z wyspecjalizowanych usług informatycznych zewnętrznego partnera.

Zarówno wynajęcie specjalistów w danej dziedzinie, jak również korzystanie z konkretnych rozwiązań informatycznych w modelu abonamentowym przynosi firmie wymierne korzyści finansowe i organizacyjne.

Dział techniczny ITNS Polska zatrudnia wysoce wykwalifikowaną kadrę inżynierską z szerokimi kompetencjami i wieloletnim doświadczeniem. Od początku naszej działalności skupiamy się na świadczeniu opieki serwisowej nad infrastrukturą klientów.

Nasza oferta obejmuje:

 • Rozwiązywanie problemów, audyty i rekonfiguracje istniejącej infrastruktury teleinformatycznej.
 • Opiekę nad infrastrukturą sieciową zgodnie z umowami, również poza gwarancją, zgodnie z ustalonymi SLA.
 • Terminowe odnawianie wsparcia serwisowego producenta dla infrastruktury teleinformatycznej.

ITNS Polska oferuje profesjonalną diagnostykę i doradztwo w przypadku problemów, pomagając w skutecznych działaniach naprawczych.

Posiadamy pule sprzętu zastępczego, które mogą tymczasowo zminimalizować skutki awarii i umożliwić szybkie wznowienie pracy. W przypadku awarii serwerów, macierzy dyskowych, routerów czy przełączników, nasi specjaliści pomogą w szybkiej obsłudze serwisowej.

W kwestii awarii sprzętów objętych serwisem gwarancyjnym, ITNS Polska zajmie się całością formalności związanych z zgłoszeniem, kwalifikacją, wymianą lub naprawą urządzeń, włączając w to przeniesienie lub usunięcie danych.

Nasi specjaliści pomogą w szybkiej rekonfiguracji infrastruktury, na przykład po zmianie łącza internetowego. Nasze usługi obejmują także doradztwo dotyczące ewentualnych zmian.

Dzięki outsourcingowi IT zyskasz:

 • opiekę serwisowa dopasowaną do wielkości i potrzeb organizacji.
 • natychmiastowy zwrot z inwestycji.
 • poprawę przepływów pieniężnych w firmie.
 • elastyczność w zakresie czasu wykupienia usług.
 • dostęp do usług w korzystnym planie abonamentowym.
 • nowoczesną technologię w zasięgu twojej firmy.
 • indywidualne podejście.
 • wygodę i skuteczną realizację celów.