Opieka serwisowa

 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard

Dział techniczny firmy ITNS Polska zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, posiadającą bardzo szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie. Od początku działalności ITNS koncentruje się na zapewnianiu opieki serwisowej nad infrastrukturą naszych Klientów.

Nasza oferta w zakresie opieki serwisowej nad infrastrukturą teleinformatyczną obejmuje:

 • rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejącej infrastruktury teleinformatycznej,
 • opieka nad dostarczoną infrastrukturą sieciową w ramach umów, również dla urządzeń poza gwarancją zainstalowanych u Klienta, w ramach ustalonych zasad Service Level Agreement (SLA),
 • dbałość o terminowe odnawianie wsparcia serwisowego producenta dla posiadanej infrastruktury teleinformatycznej.

Diagnostyka awarii 

Obecnie systemy informatyczne nawet małej organizacji składają się z wielu różnych podsystemów. Te z kolei z wielu elementów. Zaś osoby wykorzystujące te zintegrowane systemy informatyczne, a niekiedy także odpowiedzialne za ciągłość ich pracy nie dysponują ani wiedzą, ani czasem na doglądanie wszystkich elementów składowych. Jeszcze częściej zdarza się sytuacja, że któryś z podsystemów jest bardzo dobrze znany i znakomicie obsługiwany przez osoby zatrudnione w organizacji, jednak zdarzają się podsystemy i/lub ich elementy, których np. diagnozą w przypadku jakieś awarii trudno się zająć komukolwiek z pracowników. A nawet, gdy diagnoza jest łatwa do postawienia lub oczywista – nie bardzo wiadomo jak postąpić dalej, aby nie pogłębić sytuacji awaryjnej.

W takich wypadkach warto skontaktować się z ITNS Polska. Nasi specjaliści dokonają kompetentnej diagnozy oraz doradzą, co w danej sytuacji jest możliwe do zrobienia i stwierdzą, jakie działania są rekomendowane.

Sprzęt zastępczy

ITNS Polska dysponuje pulami sprzętu zastępczego, które mogą posłużyć do tymczasowego zminimalizowania skutków awarii i szybkiego wznowienia pracy. Przykładowymi sytuacjami, z którymi dalibyśmy sobie radę w przypadku awarii sprzętowej, to np. awarie serwerów, macierzy dyskowych, router’ów, switch’y, czy kontrolerów Access Point’ów WiFi.

Zdarza się, że sprzęt, który uległ awarii, jest objęty specjalnym serwisem i można z tego serwisu skorzystać. Jednak obsługa tzw. kwalifikacji, a potem wymiany, czy naprawy sprzętu wykracza poza kompetencje pracowników organizacji. Również w takich wypadkach obsłużymy zgłoszenie lub zgłoszenia serwisowe i poprowadzimy całość formalności z tym związanych, łącznie np. z przeniesieniem lub usunięciem danych i wysyłką uszkodzonych elementów do gwaranta.

Szybka rekonfiguracja 

Zdarza się także, że raz na kilka lat organizacja zmienia np. łącze internetowe i w związku z tym zachodzi potrzeba np. rekonfiguracji routera, VPN-ów oraz innych serwisów. Po uprzednim umówieniu się nasi specjaliści dokonają takiej rekonfiguracji na miejscu i jeśli zajdzie taka potrzeba doradzą np. niezbędne zmiany. Taka wymiana routera to wyłącznie przykład, gdyż może to dotyczyć wielu innych sytuacji zapotrzebowania na serwis typu ad hoc, który będziemy gotowi zrealizować.