Konsulting i doradztwo

 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard

Dział techniczny firmy ITNS Polska zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, posiadającą bardzo szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie. Od kilku lat ITNS oferuje profesjonalne usługi konsultingowe i doradcze w zakresie najnowszych technologii informatycznych. Model biznesowy takiej współpracy każdorazowo dostosowujemy do oczekiwań Klienta.

Nasza oferta w zakresie usług konsultingowych i doradczych obejmuje:

 • uczestnictwo w zespołach projektowych lub samodzielne wspieranie działów IT lub zarządów firm,
 • różnorodne modele współpracy biznesowej, zgodne z oczekiwaniami Klienta,
 • elastyczne sposoby rozliczeń usług konsultingowych i doradczych.

Bardzo często się zdarza, że świadomość konieczności zrealizowania nowego lub zmodyfikowania istniejącego rozwiązania informatycznego napotyka na barierę znajomości szczegółowych zagadnień technicznych oraz braku orientacji w bieżącej ofercie rynkowej po stronie kupującego.

Dlatego też przed złożeniem zamówienia konieczne jest zazwyczaj przeprowadzenie rozmowy pomiędzy sprzedającym i kupującym, która wyjaśni wiele wątpliwości i dokona wstępnej selekcji możliwych rozwiązań.

Zdarzają się sytuacje, że występuje jakiś mały, jednak dokuczliwy problem, a jego rozwiązaniem jest tylko nieznaczna modyfikacja jakiegoś rozwiązania informatycznego. Jednak wymaga to konsultacji ze specjalistą, który zazwyczaj dość szybko potrafi dokonać trafnej diagnozy oraz znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

ITNS Polska zatrudnia zarówno świadomych sprzedawców, jak i wykwalifikowany personel techniczny, który potrafi sprostać potrzebom tego typu doradztwa.

Firmom, które są związane z ITNS Polska umowami na opiekę i których infrastrukturę informatyczną znamy „od podszewki” także z własnej inicjatywy doradzamy, co i kiedy powinno zostać wymienione lub zmodyfikowane, zanim jeszcze ujawnią się wąskie gardła w użytkowanych systemach informatycznych.

Działanie z wyprzedzeniem pozwala na wybranie właściwego momentu na zmianę, np. w związku z pojawiającymi się i niekiedy bardzo krótko trwającymi promocjami, które na bieżąco śledzimy i staramy się wykorzystywać w proponowanych rozwiązaniach.