Usługi katalogowe Microsoft Active Directory

 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard

Zdecydowana większość infrastruktur naszych Klientów jest oparta o rozwiązania serwerowe firmy Microsoft. W ramach edycji Windows Server Standard i Datacenter firma Microsoft dostarcza usługi katalogowe Active Directory (AD). Jest to usługa, która umożliwia zarządzanie posiadaną infrastrukturą informatyczną w bardzo szerokim zakresie.

W ramach naszej działalności zapewniamy:

 • atrakcyjną, wariantową ofertę i różnorodne modele finansowania,
 • projektowanie prostych i złożonych infrastruktur usług katalogowych Microsoft Active Directory, realizujących zadania DFS, GPO, DHCP, DNS i innych usług sieciowych,
 • rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejącej infrastruktury Microsoft Active Directory,
 • opieka nad dostarczonymi lub istniejącymi infrastrukturami informatycznymi opartymi o system usług katalogowych Active Directory w ramach umów na opiekę.

Centralna administracja

Podobnie jak każde nowoczesne państwo powinno posiadać rząd i parlament odpowiedzialne za zatwierdzanie i dokonywanie zmian, system identyfikacji swoich obywateli, prawo oraz ochronę swoich granic, tak również infrastruktura informatyczna powinna mieć możliwość centralnej administracji stacjami roboczymi, serwerami, kontami użytkowników, określania uprawnień do poszczególnych zasobów (pliki, bazy danych) i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

Active Directory – domena AD

Aby wyjść naprzeciw takim potrzebom, firma Microsoft opracowała i zaimplementowała w systemach z rodziny Windows Server usługi katalogowe Active Directory. Technologia ta umożliwia stworzenie obszaru zabezpieczeń zwanego domeną AD (jednego lub więcej), posiadającego bazę danych użytkowników, komputerów, serwerów oraz usług. Konfiguracja wyżej wymienionych obiektów w ramach domeny AD odbywa się za pomocą centralnie dystrybuowanych polityk, użytkownikom nadawane są uprawnienia do zasobów plikowych, bazodanowych i usług, a dostęp do chronionego obszarów jakim jest domena AD wymaga uwierzytelnienia hasłem lub kartą elektroniczną. Usługi Active Directory mogą być realizowane przez jeden serwer, zwany kontrolerem domeny (DC) i obsługiwać niewielkie firmy. Mogą być również realizowane przez kilka lub nawet dziesiątki serwerów, w wielu lokalizacjach geograficznych obsługując wielkie korporacje z tysiącami użytkowników.

Projektowanie usług Active Directory

Aby poprawnie zaimplementować omawiane usługi, przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę wiele czynników takich jak: ilość użytkowników w sieci głównej i ewentualnie w oddziałach zdalnych, parametry techniczne sieci, przepustowość łączy internetowych, wykorzystywane usługi, wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wydajności i wiele innych.

Dział techniczny ITNS Polska specjalizuje się w usługach katalogowych od czasów, kiedy Microsoft po raz pierwszy zaimplementował tę technologię w swoich systemach operacyjnych. Przez lata zakończyliśmy z sukcesem dziesiątki wdrożeń, zajmowaliśmy się administracją, rozwiązywaniem wszelkich problemów, migracją do nowych wersji zapewniając swoim klientom ciągłość oraz komfort pracy.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu, wiedzy, sporym zasobom sprzętowym, programowym i związanej z tym możliwości tworzenia środowisk testowych oraz wsparciu biura technicznego firmy Microsoft jesteśmy gotowi podjąć się najbardziej ambitnych projektów, wdrożeń podsumowanych dokumentacją techniczną i szkoleniem dla administratorów.