Systemy poczty elektronicznej

  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard

Oferowane rozwiązania budujemy w oparciu o najnowsze technologie firmy Microsoft – Exchange Server, pracujące zarówno w rozwiązaniach on-premises (we własnej infrastrukturze) jak i w chmurze (Exchange Online lub Office 365).

W ramach naszej działalności zapewniamy:

– projektowanie i implementację bezpiecznych, wydajnych i wysokodostępnych systemów poczty elektronicznej, również w ramach koncepcji hybrydowych (on-premises i cloud), realizując również ochroną antyspamową i antywirusową dostarczanych systemów, – integrację usług katalogowych Active Directory w przypadku wyboru technologii chmurowych w celu zachowania single sign-on (SSO),

– rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejących systemów poczty elektronicznej,

– opieka nad dostarczonymi lub istniejącymi rozwiązaniami systemów poczty elektronicznej w ramach umów,
– atrakcyjną, wariantową ofertę i różnorodne modele finansowania.

Dominacja poczty elektronicznej 

Przed wieloma laty poczta elektroniczna całkowicie zdominowała wymianę informacji w świecie biznesu i po dzień dzisiejszy nie uległo to zmianie. W wielu firmach to nie systemy CRM oraz ERP ale właśnie poczta elektroniczna posiada największy priorytet z punktu widzenia ciągłości dostępu do usługi.

Większość ofert, zamówień, dokumentów oraz wszelkich innych informacji biznesowych przesyłanych jest za pomocą e-mail. Ponadto znaczna część użytkowników wykorzystuje swoje skrzynki pocztowe również jako repozytorium danych a stwierdzenie:

„mam to gdzieś na mailu”

nikogo dzisiaj nie dziwi 🙂

Ponieważ znaczenie tej usługi urosło do rangi jednej z najważniejszych w świecie biznesu, podejście do tego tematu powinno się cechować wyjątkową solidnością i bezkompromisowością. Nieprawidłowa konfiguracja systemu poczty elektronicznej oraz związanych z nią pozostałych usług może skutkować odrzucaniem wysyłanej poczty przez systemy antyspamowe odbiorców, sytuacją, w której niepożądane osoby będą wysyłać pocztę z serwera podszywając się pod prawdziwych nadawców, utratą danych, co w niektórych przypadkach może również oznaczać konsekwencje prawne albo komplikacje biznesowe kiedy jakaś oferta albo odpowiedź na zapytanie nie dotrze na czas z powodu awarii serwerów pocztowych.

Wdrożenia systemów pocztowych komercyjnych i niekomercyjnych

Dział techniczny ITNS Polska posiada spore doświadczenie w zakresie wdrożeń komercyjnych systemów poczty elektronicznych takich jak Microsoft Exchange lub Kerio oraz zyskujących coraz większą popularność rozwiązań chmurowych, oferowanych przez Microsoft w ramach usługi Office 365 dla firm.

Ze względu na dogłębną znajomość protokołów RFC wykorzystywanych w systemach poczty elektronicznej oraz wieloletnie doświadczenia jesteśmy w stanie również dokonać wdrożeń systemów niekomercyjnych.