Serwerowe systemy operacyjne Windows

  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard
  • Storyboard

 

Zdecydowana większość infrastruktur naszych Klientów jest oparta o rozwiązania serwerowe firmy Microsoft. Dostarczamy serwery fizyczne i wirtualne Hyper-V budując z ich pomocą klastry wirtualizacyjne, farmy serwerów terminali oraz klastry bazodanowe MS SQL i Oracle.

W ramach naszej działalności zapewniamy:
– projektowanie i implementacja bezpiecznych, wydajnych i wysokodostępnych platform aplikacyjnych w oparciu o Microsoft Windows Server – zarówno fizycznych jak i wirtualnych,
– projektowanie prostych i złożonych infrastruktur usług katalogowych Microsoft Active Directory, realizujących zadania DFS, GPO, DHCP, DNS i innych usług sieciowych,
– projektowanie i implementacja farm serwerów terminali wykorzystujących protokół RDP i technologię App-V,
– rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejącej infrastruktury Microsoft Windows Server,
– opieka nad dostarczonymi lub istniejącymi infrastrukturami Microsoft Windows Server wraz z usługami katalogowymi Active Directory w ramach umów na opiekę,
– atrakcyjną, wariantową ofertę obejmującą optymalne modele licencjonowania i różnorodne modele finansowania.

 

Najważniejszymi elementami w zasobach  informatycznych większości przedsiębiorstw są serwery, za pomocą których realizowane są najprzeróżniejsze usługi. Przykładowy serwer może być np. serwerem aplikacji w ramach którego działa system ERP, CRM, SCM. Może również być serwerem bazodanowym, służącym do przechowywania i udostępniania danych, serwerem plików, poczty elektronicznej, WWW  lub wielu innych zastosowań. Jednak żeby przykładowy serwer mógł pełnić określoną rolę nie wystarczy sam sprzęt, niezbędne jest również odpowiednie oprogramowanie oraz platforma systemowa.

System operacyjny jest to oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym wchodzącym w skład serwera oraz tworzące środowisko dla działających w ramach systemu aplikacji użytkowych. Systemy operacyjne firmy Microsoft przeznaczone dla serwerów (Windows Server) stanowią obecnie najpopularniejszą platformę systemową. Większość producentów oprogramowania użytkowego projektuje i tworzy swoje produkty z przeznaczeniem do pracy w środowisku systemu Windows. Dodatkowo, firma Microsoft wyposaża swoje systemy operacyjne w ogromną wręcz pulę funkcjonalności oraz narzędzi, dedykowanych dla różnych potrzeb biznesowych. Stabilność platformy, wygoda w użytkowaniu oraz mnogość dostępnych dokumentacji na stronach producenta – wszystkie te cechy sprawiły że systemy operacyjne Windows 2008, Windows 2008R2, Windows 2012 oraz Windows 2012R2 są obecnie najczęściej spotykaną platformą systemową na serwerach wykorzystywanych w biznesie.

Głównie z tego powodu zespół inżynierów ITNS Polska od wielu lat specjalizuje się w tematyce systemów operacyjnych firmy Microsoft zalecając swoim klientom stosowanie tych rozwiązań. Począwszy od pierwszych wersji Windows aż po obecne, staramy się na bieżąco uzupełniać posiadaną wiedzę w zakresie wszelkich zmian, ulepszeń i nowych funkcjonalności oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i diagnostyki tychże rozwiązań. Posiadając potężne zasoby serwerowe oraz, dzięki partnerstwu z firmą Microsoft nieograniczony dostęp do oprogramowania możemy tworzyć środowiska testowe dla naprawdę dużych projektów. Dysponując również wsparciem biura technicznego Microsoft radzimy sobie praktycznie z każdym scenariuszem, zarówno podczas wdrożeń nowych rozwiązań jak i rozwiązywaniu problemów w ramach istniejących.