Rozwiązania cloud i hybrid-cloud

 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard
 • Storyboard

Zdecydowana większość Klientów przenosi do chmury tylko część własnych zasobów informatycznych. Jest to podyktowane wieloma względami. Z naszą pomocą Klienci będą gotowi na przeniesienie do chmury również kluczowych elementów infrastruktury. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zapewnić integrację zasobów dostępnych z własnego datacenter z zasobami udostępnianymi z chmury publicznej.

W ramach usług związanych z technologiami chmurowymi zapewniamy:

 • projektowanie i implementacja bezpiecznych, wydajnych i wysokodostępnych systemów cloud i hybrid, zapewniając wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych,
 • integrację lokalnych usług katalogowych Active Directory w przypadku wyboru technologii chmurowych w celu zachowania single sign-on (SSO),
 • rozwiązywanie problemów oraz audyty i związane z nimi rekonfiguracje istniejących systemów chmurowych.

Cloud computing

Cloud computing to najnowszy trend na rynku, który zrewolucjonizował obecny rynek usług IT. Większość kluczowych dostawców systemów informatycznych udostępnia dla swoich Klientów rozwiązania dostępne w modelu cloud. W początkowej fazie zakładano, że Klienci będą gotowi na przeniesienie wszystkich usług do tzw. chmur publicznych. Według tej koncepcji po stronie Klienta miałaby istnieć tylko niezbędna infrastruktura komunikacyjna. Jednak po pewnym czasie okazało się, że część Klientów nie jest jeszcze gotowa – z różnych powodów – na przeniesienie wszystkich usług do chmury publicznej, która de facto miała obejmować zasoby wynajęte w data center.

Model hybrid-cloud

Wtedy też pojawił się model hybrydowy, który uwzględnia obecne oczekiwania większości Klientów. W ramach tzw. hybrid-cloud (chmury hybrydowej) Klienci przenoszą do chmury tylko część usług i zasobów. Najczęściej są to systemy poczty elektronicznej, systemy CRM i projekt management. Dzięki takiemu rozwiązaniu organizacja może skupić się na realizacji głównych celów biznesowych. Tym samym maleje zaangażowanie działów IT w utrzymanie systemów przeniesionych do chmury, i co za tym idzie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Odpowiedzialność za te elementy leży zazwyczaj po stronie dostawcy usługi chmurowej na podstawie ściśle określonych wymogów Service Level Agreement (SLA).

Outsourcing usług

Doskonałym uzupełnieniem modelu chmurowego może być również outsourcing usług, który zapewnia ograniczenie i przewidywalność kosztów związanych z obsługą wybranych elementów infrastruktury. W ramach usług outsourcingowych można również wymagać usług doradczych i konsultingowych zapewniających optymalizację infrastruktury organizacji, co również zapewnia ograniczenie kosztów.

Microsoft Azure 

W ramach prowadzonych projektów udostępniamy własne zasoby data center oraz zasoby naszych partnerów biznesowych. ITNS Polska realizuje między innymi projekty na bazie rozwiązań chmurowych Microsoft Azure, która jest skalowalną i otwartą, a także bardzo elastyczną platformą obliczeniową w chmurze klasy korporacyjnej, stworzoną w modelu Platform as a Service (PaaS). Microsoft Azure oferuje nie tylko elementy klasycznego data center ale i też zestaw zaawansowanych usług bezpiecznych połączeń sieciowych, hybrydowej bazy danych i rozwiązań magazynowania danych. Platforma Microsoft Azure jest oparta o globalną sieć zarządzanych centrów danych firmy Microsoft zlokalizowanych w 22 regionach. Azure jest rozwiązaniem zarówno dla niewielkich projektów jak i dla globalnych systemów o dużym obciążeniu. Microsoft jest pierwszym dostawcą rozwiązań chmurowych, który wdrożył międzynarodowy standard prywatności dla Azure – ISO 27018.

Platforma Azure umożliwia między innymi:

 • projektowanie, budowanie i implementację nowoczesnych aplikacji sieci Web oraz aplikacji mobilnych dla różnych platform,
 • magazynowanie danych i tworzenie ich kopii zapasowych w chmurze oraz ich odzyskiwanie
 • uruchamianie aplikacji dla organizacji na platformie Azure,
 • uruchamianie złożonych operacji obliczeniowych na dużą skalę i procesowanie zaawansowanych analiz predykcyjnych,
 • tworzenie inteligentnych aplikacji i narzędzi wykorzystujących usługi Internetu rzeczy.

Niedawno usługa Azure została rozbudowana o funkcjonalność Azure RemoteApp pozwalającą na uruchomienie aplikacji firmowych na systemie Windows Server w chmurze Azure, umożliwiając  w ten sposób ich łatwe skalowanie i aktualizację. W tym scenariuszu użytkownicy zdalni uzyskują dostęp do swoich aplikacji korzystając z połączonego z Internetem notebooka, tabletu czy smartfona. Aplikacje są dostarczane tak, jakby działały na lokalnym urządzeniu posiadając przy okazji cechy wysokiej niezawodności platformy Azure. W ramach usługi Azure RemoteApp użytkownik otrzymuje szereg dodatkowych funkcjonalności usługi Remote Desktop.

Microsoft 365 w modelu Cloud Service Provider

ITNS Polska oferuje również sztandarowy produkt Microsoft dostępny w chmurze – Microsoft 365. W ramach MS 365 Klienci mogą korzystać z bogatego wachlarza usług dedykowanych zarówno dla małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. W ramach projektów obejmujących Microsoft 365 realizujemy federacją usług katalogowych Active Directory, umożliwiającą bezproblemową integrację środowisk chmury publicznej z chmurą prywatną naszych Klientów.

Kolejnym elementem realizowanym przez ITNS Polska za pomocą rozwiązań chmurowych jest backup w chmurze, uwzględniający również budowę zapasowego ośrodka przetwarzania w chmurze. Jest to rozwiązanie doskonale wpisujące się w uznaną metodologię backupu 3-2-1.

Zgodnie z nią, co najmniej jedna kopia danych powinna znajdować się poza data center Klienta, bądź w formie tzw. off-site tape backup bądź aktywnej kopii danych w chmurze. Dlatego też Klienci chętnie korzystają z naszej oferty backupu w chmurze, która zapewnia wysokie bezpieczeństwo kluczowych danych przedsiębiorstwa oraz realizację wymagających polityk zabezpieczenia danych.