16 lutego 2016

Od lipca 2016 r. nie będą zamawiane produkty z serii Blade

Informujemy, że z  dniem 1 lipca 2016 produkty z serii Blade przechodzą w fazę życia produktu – EOL (end of life) i nie będą zamawiane.

 

Dotyczy to w szczególności produktów:

BladeCenter H                  typ: 8852

BladeCenter HT                typ: 8749/8750

BladeCenter S                   typ: 8886

HS23                                     typ: 7875