17 czerwca 2010

Nowy ProxyAV 1200 firmy Blue Coat chroni przed złośliwym oprogramowaniem

Nowy ProxyAV 1200 firmy Blue Coat chroni przed złośliwym oprogramowaniem

Firma Blue Coat Systems rozszerzyła rodzinę urządzeń Blue Coat ProxyAV o model Blue Coat Proxy AV1200, służący do skanowania treści w czasie rzeczywistym pod kątem oprogramowania złośliwego w ramach bramki internetowej. Urządzenie ProxyAV 1200 kontroluje wszelkie treści WWW, włącznie z plikami pobieranymi z serwisów Web 2.0 z wykorzystaniem funkcji uwierzytelniania użytkownika lub tokenów uwierzytelniających oraz stanowi warstwę ochronną o znaczeniu krytycznym, funkcjonującą w ramach rozwiązania Blue Coat Secure Web Gateway.

Rozwiązanie Secure Web Gateway firmy Blue Coat wykorzystuje architekturę hybrydową, opartą na łącznym wykorzystaniu sprzętu pracującego w obiektach, np. urządzeń ProxyAV zapewniających wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, oraz ochronę wspólną opartą na wirtualnym mechanizmie WebPulse™. Taka architektura zapewnia ochronę o wysokiej wydajności na poziomie bramki internetowej oraz pełne informacje dostarczane na żądanie wszystkim uczestnikom, dotyczące powstających i ewoluujących zagrożeń istniejących w sieci WWW. Ponadto urządzenie ProxyAV przekazuje informacje o nowo wykrytych zagrożeniach do mechanizmu wirtualnego WebPulse, współużytkowanego przez ponad 62 miliony użytkowników na całym świecie.

Zakres i szybkość rozprzestrzeniania zagrożeń w sieci WWW wymagają warstwowej struktury zabezpieczeń, które będą w stanie skutecznie chronić użytkowników na wiele sposobów, niezależnie od ich miejsca pobytu. Rozwiązanie Secure Web Gateway firmy Blue Coat wykorzystuje czołowy w skali całej branży mechanizm gromadzenia danych z sieci WWW, aby dostarczyć użytkownikom w dowolnej lokalizacji kompleksowe informacje na żądanie dotyczące ostatnich zagrożeń.

Urządzenia ProxyAV pracują w powiązaniu z urządzeniami ProxySG® firmy Blue Coat i obsługują cztery wiodące mechanizmy wykrywania oprogramowania złośliwego, tak aby zapewnić przedsiębiorstwom możliwość elastycznego zastosowania rozwiązania, które będzie najlepiej odpowiadać konkretnym potrzebom. Urządzenie ProxyAV, jako rozwiązanie skanujące w czasie rzeczywistym, analizuje wszelkie pliki pobierane z serwisów Web 2.0 z uwierzytelnieniem użytkownika, pocztę WWW, pliki pochodzące z mechanizmu współużytkowania plików oraz innych metod dostarczania treści, jednocześnie wdrażając korporacyjną strategię informatyczną stosowaną w odniesieniu do takich treści.

Urządzenia ProxyAv, zaprojektowane specjalnie dla sieci o dużych wydajnościach, obsługują cztery tryby analizy treści, przez co umożliwiają instytucjom zoptymalizowanie skanowania według typu ruchu sieciowego, co zapewnia bardziej kompleksową ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Urządzenie pozwala na bardziej efektywną analizę zróżnicowanego ruchu, zawierającego np. dane audio i wideo, załączniki i wiadomości e-mail, za pomocą tradycyjnej analizy obiektów, analizy próbek pierwszego lub ostatniego strumienia oraz opóźnionej analizy skanowania bez ograniczania wydajności sieci. W celu zapewnienia dalszej ochrony przeciwko zagrożeniom przychodzącym z zewnątrz, urządzenia ProxyAV są w stanie przeskanować pliki o wielkości do 2 GB i przeanalizować do 99 warstw w spakowanych archiwach.

Produkt będzie objęty roczną, dwu lub trzyletnim wsparcie technicznym w zależności od wykupionego okresu.