26 stycznia 2016

NOWY pakiet Veeam® Availability Suite™ v9 dla VMware vSphere i Microsoft Hyper-V – już dostępny!

Veeam Availability Suite v9 umożliwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™ oraz osiągnięcie wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut w odniesieniu do WSZYSTKICH aplikacji i danych.

Wersja v9 obejmuje kilka nowych integracji z nowoczesną pamięcią masową i chmurą oraz zaawansowane nowe funkcje:

A

 

Szybkie odzyskiwanie – sprawne odzyskiwanie potrzebnych danych w sposób wybrany przez użytkownika;

 

  B  

Unikanie utraty danych – niskie wartości RPO i usprawnione odzyskiwanie po awarii;

 

  C  

Pewność odzyskania danych – gwarantowane odzyskanie każdego pliku, każdej aplikacji i każdego serwera wirtualnego — za każdym razem;

 

  D

Wykorzystanie potencjału danych– środowisko testowe podobne do produkcyjnego, które ogranicza ryzyko związane z wdrożeniami;

 

E 

Pełny wgląd – proaktywne monitorowanie i ostrzeganie o problemach, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.