12 listopada 2014

Nowy pakiet Veeam Availability Suite v8

Pakiet Veeam Availability Suite v8 zapewnia dostępność na potrzeby nowoczesnego centrum danych (Availability for the Modern Data Center) dzięki połączeniu nagradzanych funkcji ochrony danych dostępnych w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ v8 oraz mechanizmów zarządzania wirtualizacją oferowanych przez rozwiązanie Veeam ONE™ v8 dla VMware vSphere i Microsoft Hyper-V.

Nowy pakiet zastępuje dotychczasowy Veeam Backup Management Suite™, ale zawiera te same elementy w tej samej cenie oraz zapewnia następujące atuty:

  • Szybkie odzyskiwanie – sprawne odzyskiwanie potrzebnych danych w sposób wybrany przez użytkownika
  • Unikanie utraty danych – niemal ciągła ochrona danych i usprawnione odzyskiwanie po awarii
  • Pewność ochrony – gwarantowane odzyskanie każdego pliku, każdej aplikacji i każdego serwera wirtualnego — za każdym razem
  • Wykorzystanie potencjału danych – wierne odwzorowanie środowiska produkcyjnego przy użyciu zawartości kopii zapasowych
  • Pełny wgląd – aktywne monitorowanie i ostrzeganie o problemach, zanim wpłyną one na działalność operacyjną impact