2 października 2013

Nowy firmware 7.1 dla rodziny Storwize już teraz zyskujesz więcej!

Wyższe limity dla różnych parametrów: 

 • Hostów: 256 > 1024 dla IOGrupy, 1024 > 4096 dla klastra 
 • Adresy WWPN: 512 > 2048 dla IOGrupy, 2048 > 8192 dla klastra 
 • LUNy (per host): 512 > 2048 
 • Nowy Easy Tier (dot. V7000 i SVC) 
 • Obsługuje wolumeny kompresowane! ponad trzykrotne zwiększenie liczby operacji wejścia/wyjścia oraz obniżenie czasu odpowiedzi dla tych operacji
 • Metadane rozróżniające dane skompresowane
 • EasyTier monitoruje tylko odczyty z wolumenów kompresowanych
 • Zmiany w Remote Mirroring: 
 • Zmiana trybu replikacji sync async
 • Bez konieczności resynchronizacji!
 • Z zachowaniem wszystkich relacji i grup konsystentnych