19 czerwca 2009

Nowości w DeskCenter Management Suite

Nowości w DeskCenter Management Suite

Od kilku tygodni dostępna jest wersja 8.2 DeskCenter Management Suite. Poza drobnymi ulepszeniami i poprawkami znacznie rozbudowano moduł Software Asset Management DNA, czyli bazę danych pozwalającą identyfikować inwentaryzowane aplikacje i sposób ich licencjonowania. Przetłumaczono także na polski komunikaty z modułu Helpdesk (praktycznie jedyne, z którymi styka się zwykły użytkownik).