9 grudnia 2013

NOWE rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ 7 R2

Uzyskaj przewagę dzięki JEDYNEMU w branży rozwiązaniu do backupu, które obsługuje zarówno platformę VMware vSphere 5.5, jak i Microsoft Windows Server 2012 R2.

NOWE rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ 7 R2 zapewnia pełną obsługę zarówno platformy VMware vSphere 5.5, jak i Microsoft Windows Server 2012 R2. Ponadto Veeam zapewnia pełną obsługę gości Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1 oraz możliwość wdrożenia dowolnego składnika rozwiązania Veeam Backup & Replication w dowolnym z tych dwóch systemów operacyjnych.