27 września 2004

Nowa wersja aplikacji firmy ClearSwift – MIMEsweeper już w ofercie ITNS. Oprócz zabezpieczeń wchodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej, nowa wersja

Nowa wersja aplikacji firmy ClearSwiftMIMEsweeper już w ofercie ITNS.
Oprócz zabezpieczeń wchodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej, nowa wersja MIMEsweeper for Exchange wprowadza szereg dodatkowych funkcjonalności w zakresie ochrony komunikacji wewnętrznej. Program oferuje kompletną ochronę poczty elektronicznej w zakresie kontroli treści. Dodatkowo, pozwala przedsiębiorstwom zabezpieczyć się przed zainfekowanymi lub niepożądanymi informacjami, które mogą dostać się do sieci korporacyjnej np. w trakcie rozsyłania wewnątrz sieci e-maili z plikami audio, wideo czy MP3. Chroni przed przepływem niechcianych treści, wyciekiem poufnych informacji czy nadużywaniem przepustowości sieci. Zabezpiecza wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną przed włączeniem do obiegu nieautoryzowanych treści pochodzących z płyt CD lub dyskietek nagrywanych na komputery przenośne poza biurem. Program blokuje potencjalnie groźne e-maile na podstawie określonego typu załączników (np. grafiki) oraz zawartości tekstu przesyłki – poprzez rozpoznawanie słów kluczowych. Dzięki pełnej współpracy z wybranymi przez firmę narzędziami antywirusowymi, wykrywa i blokuje również wirusy komputerowe i robaki internetowe w wewnętrznych wiadomościach e-mail.

Jedną z nowych funkcji oprogramowania jest wzbogacenie modułu Exchange Intercept o dodatkowe możliwości administracyjne. Moduł ten przechwytuje wszystkie e-maile na serwerze Exchange przed ich dostarczeniem do adresata oraz sprawdza, czy ich zawartość jest zgodna z ustalonymi regułami polityki bezpieczeństwa w firmie. MIMEsweeper for Exchange w nowej wersji umożliwia równoczesne ustanawianie procedur zabezpieczających dla e-maili rozsyłanych wewnątrz sieci, jak wiadomości zewnętrznych.

Kolejną nową opcją programu jest funkcja Exchange Address List. Pozwala ona administratorom na wykorzystywanie listy adresów z serwera Exchange w celu identyfikacji użytkowników oraz ustalenia zasad polityki bezpieczeństwa w taki sposób, aby poufne dane i pliki nie mogły być celowo lub przypadkowo wysłane przez nieupoważnione osoby.

Uaktualniony MIMEsweeper dla serwerów Exchange posiada wszystkie funkcjonalności pakietu MAILsweeper Business Suite II, czyli MAILsweeper for SMTP, REMOTEmanager oraz MAILsweeper Anti-spam Solutions.