16 sierpnia 2016

Migracja lasu Active Directory z wersji Windows 2003R2 do Windows 2012R2

W 2015 roku Microsoft zaprzestał wsparcia technicznego dla systemów operacyjnych Windows Server 2003. W terminologii branżowej określa się to jako EOL produktu, czyli jego „End-Of-Life”. Jest to naturalne działanie stosowane przez producentów wobec przestarzałego oprogramowania. Wiele firm wykorzystujących wówczas wciąż serwery oparte o Windows 2003, ze względu na bezpieczeństwo danych, stanęło przed koniecznością aktualizacji systemu operacyjnego do młodszej  o 10 lat wersji Windows Server 2012. Problemem była jednak groźba niekompatybilności części  stworzonego w środowisku Windows 2003 oprogramowania komputerowego z jego nowszym wydaniem i usługami katalogowymi Active Directory realizowanymi przez serwerowe systemy Microsoft. Dlatego przed dokonaniem aktualizacji konieczne było przeprowadzenie szczegółowych testów przez firmę informatyczną. Dzięki bezpośredniej rekomendacji firmy Microsoft zgłosił się do nas z takim zadaniem jeden z największych banków w Polsce.

Należące do klienta bazy danych użytkowników w ramach Active Directory zawierają tysiące kont i obsługują wiele różnych serwisów realizowanych przez dedykowane oprogramowanie dla firm. Naszym zadaniem było wykonanie testów jego kompatybilności z nowymi systemami serwerowymi. Na początek dokonaliśmy dokładnej analizy infrastruktury Active Directory opartej o serwery z systemem Windows Server 2003 R2 banku. Inżynierowie Działu Technicznego ITNS przygotowali projekt i przystąpili do tworzenia testowej infrastruktury na bazie kopii serwerów produkcyjnych. Po dokonaniu aktualizacji systemów przetestowana została kompatybilność z wykorzystywanym oprogramowaniem.

Testy zakończyły się pomyślnie. Przystąpiliśmy więc do aktualizacji wszystkich serwerów wchodzących w skład lasu Active Directory, za każdym razem dokładnie analizując kondycję całej infrastruktury. Operacja nie spowodowała żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu systemu informatycznego banku i została zakończona sukcesem.