14 maja 2013

Microsoft – Office 2013 – zmiana w licencjonowaniu (dotyczy wersji detalicznej)

Dnia 7.03.2013 nastąpiła istotna zmiana w licencjonowaniu poniższych produktów z rodziny Office 2013: (wersje „perpetual”/wieczyste).

  • Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów 2013,
  • Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2013,
  • Office Professional 2013 oraz pojedyncze aplikacje Office 2013,

W odpowiedzi na sugestie klientów i użytkowników Microsoft zdecydował o wprowadzeniu możliwości przenoszenia zakupionej licencji na inny komputer.
Zmiana powyższa ma szczególne zastosowanie w przypadku uszkodzenia lub zamiany komputera na nowy. Poprzedni zapis licencyjny wskazywał na możliwość przeniesienia licencji Office 2013 tylko i wyłącznie w przypadku uszkodzenia komputera w okresie gwarancji.

Q: Czy będę mógł przenieść licencję Office 2013 na inny komputer?

A: Tak, możesz przenieść licencję Office 2013 na inny komputer należący do Ciebie, nie częściej jednak niż w odstępie 90 dni (nie dotyczy przypadku uszkodzenia komputera). W tym momencie komputer, na który zostało przeniesione oprogramowanie staje się „komputerem zalicencjonowanym”. Istnieje również możliwość przeniesienia oprogramowania na komputer nienależący do Ciebie po spełnieniu dwóch warunków:

  • Jeśli jesteś pierwszym „licencjonowanym” użytkownikiem oprogramowania oraz
  • Nowy użytkownik zgodzi się na warunki przeniesienia przed jego dokonaniem.

W momencie przeniesienia oprogramowania na nowy komputer należy odinstalować oprogramowanie z poprzedniego komputera i nie zachowywać żadnej kopii oprogramowania.