20 marca 2015

Koniec wsparcia technicznego dla rodziny produktów SQL Server 2005.

12 kwietnia 2016 roku zakończy się ostatecznie usługa wsparcia technicznego dla rodziny produktów SQL Server 2005. Systemy te ciągle cieszą się popularnością i są wciąż w dużej liczbie obecne w wielu firmach i organizacjach. Dlatego chcemy zwrócić Państwa uwagę na potencjalnie ważne konsekwencje, jakie nastąpią po wskazanej dacie. Są nimi:

  • brak jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń i poprawek, w tym o znaczeniu krytycznym,
  • brak darmowych programów pomocy technicznej (telefonicznej, online), także w przypadku wykupionego pakietu Software Assurance,
  • brak płatnej pomocy technicznej w ramach opcji Premier Support.

Używanie platformy informacyjnej SQL Server 2005 po zakończeniu wsparcia jest obarczone ryzykiem zmniejszenia bezpieczeństwa danych, a nawet przerwania ciągłości działania systemów IT.

Jednocześnie informuję, że z dniem 8 lipca 2014 zakończyła się także usługa wsparcia podstawowego dla rodzin produktów SQL Server 2008 i SQL Server 2008 R2.

W związku z końcem wsparcia zachęcamy Państwa do planowania migracji ze starej platformy do nowych rozwiązań Microsoft, w tym przede wszystkim do systemu SQL Server 2014 lub usługi Microsoft Azure SQL Database.

Migracja do SQL Server 2014 umożliwiłaby Klientom wykorzystanie nowych możliwości platformy, w tym:

  • 13-krotnie zwiększonej wydajności w porównaniu do SQL Server 2005 i 5,5-krotnie większej wydajności w porównaniu do SQL Server 2008 , między innymi dzięki wbudowanym w SQL Server 2014 rozwiązaniom in-memory,
  • łatwiejszego dokonywania aktualizacji i utrzymania systemów, a zatem mniejszych kosztów usług IT,
  • prostszego niż kiedykolwiek osiągania wysokiej dostępności aplikacji i ciągłości działania biznesu.