6 lipca 2020

Fujitsu Select Expert

Fujitsu Select Expert

Partnerzy Select Expert są certyfikowanymi specjalistami w zakresie konfiguracji i instalacji produktów oraz rozwiązań oferowanych przez Fujitsu, a także świadczenia związanych z tym usług. Dysponują najwyższym poziomem dostępu do zasobów technicznych i specjalistycznych narzędzi, które pozwalają im maksymalizować korzyści użytkownika.