6 lipca 2020

Fujitsu Select Registered

Fujitsu Select Registered

Partnerzy Select Registered są certyfikowanymi specjalistami w zakresie konfiguracji i instalacji produktów oraz rozwiązań oferowanych przez Fujitsu, a także świadczenia związanych z tym usług. Dysponują bardzo dobrym poziomem dostępu do zasobów technicznych i specjalistycznych narzędzi, które pozwalają im maksymalizować korzyści użytkownika.