9 marca 2005

Kolejny projekt z wykorzystaniem rozwiązań Alvarion ONATEL, narodowy operator telekomunikacyjny w Burkina Faso (zachodnia Afryka) skorzysta z rozwiązań Alvarion finalizując

Kolejny projekt z wykorzystaniem rozwiązań Alvarion

ONATEL, narodowy operator telekomunikacyjny w Burkina Faso (zachodnia Afryka) skorzysta z rozwiązań Alvarion finalizując swój projekt obejmujący m.in. budowę sieci bezprzewodowej. Budowa sieci umożliwi znaczny wzrost gęstości punktów telekomunikacyjnych w kraju. Szczególnie dotyczy to terenów pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury telekomunikacyjnej.


„Budowa sieci w regionie takim, jak Burkina Faso wymaga szczególnych rozwiązań. Najkorzystniejszy jest jeden, rozbudowany system wspierający jednocześnie transmisję głosu, faksów oraz obsługujący szybkie sieci przesyłania danych oparte na protokole IP. Nasza technologia umożliwi firmie ONATEL rozbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w tym trudnym regionie.”- powiedział Tzvika Friedman, prezes Alvarion.

Projekt jest oparty na rozwiązaniach Alvarion bazujących na platformach MGW i eMGW pracujących w częstotliwości 1.96GHz i 3.5GHz.


Alvarion jest światowym liderem w zakresie bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do internetu (ponad 2 miliony wdrożonych jednostek w 130 krajach). Firma powstała z połączenia izraelskich potentatów w dziedzinie radiowej transmisji danych BreezeCOM i Floware. Jej rozwiązania przeznaczone są dla operatorów telekomunikacyjnych, dostawców internetu i przedsiębiorstw. Umożliwiają świadczenie usług transmisji i dostępu do danych poprzez bezprzewodowe sieci lokalne WLAN, sieci telefonii komórkowej, korporacyjne systemy VPN czy punkty publicznego dostępu do internetu (hotspot).