18 lutego 2005

Kolejne wdrożenia Proxim Powstała kolejna sieć bezprzewodowa zbudowana w oparciu o urządzenia i systemy Proxim łącząca szkoły w brytyjskim miasteczku Milton Keynes. Rozwiązania

Kolejne wdrożenia Proxim
Powstała kolejna sieć bezprzewodowa zbudowana w oparciu o urządzenia i systemy Proxim łącząca szkoły w brytyjskim miasteczku Milton Keynes. Rozwiązania Proxim wybrano także od budowy sieci ułatwiającej komunikację pomiędzy służbami ratowniczymi w dziewięciu miastach stanów Północno-wschodni Oregon i Waszyngton w USA.


Z systemu szerokopasmowego dostępu do internetu w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii korzysta ponad 35 tysięcy uczniów. Sieć objęła 112 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rozwiązanie to ułatwiło znacznie komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami. Umożliwiło także szybki i efektywny dostęp do zasobów dydaktycznych.

Instalację bezprzewodowej sieci w Milton Keynes zbudowano w oparciu o rozwiązanie Proxim Tsunami MP.11a. System MP11.a przeznaczony jest do budowy rozległych sieci bezprzewodowych WWAN (Wireless Wide Area Networks) w paśmie wolnym od opłat licencyjnych: 5,47 – 5,725GHz. Umożliwia wiele zastosowań takich jak transmisja danych, szerokopasmowy dostęp do internetu czy monitoring. Pozwala również na szybkie i ekonomiczne tworzenie połączeń między sieciami.


Wdrożenie bezprzewodowej sieci w miastach stanów Północno-wschodni Oregon i Waszyngton umożliwi komunikację straży pożarnej, policji, służbom medycznym i wojskowym. Sieć zostanie zbudowana w oparciu o system szerokopasmowego dostępu do internetu Tsunami Broadband Wireless Access (BWA) oraz punkty dostępowe ORiNOCO AP-2000.

System oparty o rozwiązania Proxim pozwoli zarówno na łatwą transmisję danych, a przede wszystkim na monitoring głównych tras komunikacyjnych. Służby ratunkowe zyskają stały dostęp do transmisji wideo pozwalającej na ustalanie dróg ewakuacyjnych i koordynowanie ruchem w razie wypadku. Korzyścią dla instytucji w każdym z miast objętych siecią będzie także redukcja czasu i kosztów korespondencji.


Informacje o rozwiązaniach do budowy szerokopasmowych sieci dostępowych Proxim dostępne są na stronie Orinoco