28 listopada 2018

Jesteśmy gotowi, aby przeanalizować Twoją opłacalność przeniesienia środowiska IT do chmury!

Migracja danych i aplikacji do chmury wymaga odpowiedniego przygotowania i rozważenia wielu czynników, szczególnie w przypadku dużych firm. Analiza obejmuję zarówno wykorzystanie do tej operacji narzędzia, dostępność ekspertów (własnych lub wynajmowanych), modyfikację wewnętrznej polityki bezpieczeństwa, jak i planowane koszty. Poniżej przedstawiamy kilka etapów wypracowanego schematu, który skutecznie pozwala ocenić opłacalność przeniesienia danych w chmurę:

  1. Wybór rodzaju chmury:

Aby zdecydować w jakiej chmurze będzie pracować firma należy szczegółowo przyjrzeć się potrzebom użytkowników. Niektóre dane niekoniecznie powinny być umieszczone w zasobach chmury publicznej.

  1. Ocena kosztów:

Zastosowanie chmury umożliwia ograniczenie wydatków na infrastrukturę IT i licencje oprogramowania, ale też kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, potrzebnych np. do zarządzania serwerami, sieciami, pamięciami masowymi czy aplikacjami.

  1. Wybór odpowiedniego dostawcy:

W ofercie skalowanych środowisk chmurowych funkcjonuje model pay-per-use czyli płacisz za to, z czego korzystasz. Konsekwencją tego jest brak pełnej kontroli zasobów i korzystanie ze środowiska dla wielu użytkowników jednocześnie, na co nie mogą pozwolić sobie placówki ochrony zdrowia, banki itp. W takich przypadkach zastosowanie znajduje chmura prywatna. Kiedy potrzeby klienta są niejednorodne najlepszym rozwiązaniem okaże się elastyczna chmura publiczna oraz dodatkowe środowisko prywatne lub hybrydowe.

  1. Modyfikacja organizacji pracy i polityki bezpieczeństwa:

Przeniesienie zasobów do chmury zazwyczaj istotnie zmienia metody zarządzania środowiskiem IT i wymaga ingerencji w dotychczasowe reguły polityki bezpieczeństwa. Zmieniany jest zakres odpowiedzialności – część przejmuje dostawca usługi, co należy precyzyjnie określić i zawrzeć w umowie.

  1. Harmonogram działań:

Opracowanie harmonogramu ze wskazaniem czasu potrzebnego na poszczególne etapy jest bardzo ważnym elementem każdej migracji. W pierwszej kolejności przenosimy aplikacje i dane mniej ważne, a na końcu zasoby istotne lub wymagające specjalnego podejścia z uwagi na zachowanie ciągłości działania systemów produkcyjnych.