28 marca 2010

ITNS w gronie firm posiadających status Oracle Silver Partner

Z wielką przyjemnością informujemy,
iż dołączyliśmy do grona firm posiadających
status Oracle Silver Partner.

ITNS Polska w marcu 2010 roku podpisała umowę partnerską z Oracle Polska i przystąpiła do programu Oracle PartnerNetwork Specialized na poziomie Silver Partner.

Zgodnie z podpisaną umową Full Use Distribution Agreement, ITNS Polska ma prawo do sprzedaży wszystkich wersji produktów technologicznych Oracle, także klientom z sektora publicznego czyli administracji państwowej i samorządowej.

Dzięki statusowi Oracle Silver Partner możemy korzystać z szeregu możliwości jakie daje bezpośredni kontakt z Oracle, uzyskiwać korzystniejsze oferty cenowe dla naszych klientów oraz korzystać z zasobów Oracle związanych ze sprzedażą i marketingiem.