23 czerwca 2008

ITNS Polska Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą oprogramowania Attachmate

ITNS Polska Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą oprogramowania Attachmate

Firma Attachmate jest dostawcą produktów z rodziny Reflection oraz Extra ! wiodących na świecie emulatorów terminali tekstowych i graficznych (X-Windows) oraz szerokiej gamy rozwiązań sieciowych dla stabilnej komunikacji komputerów klasy PC z Hostami.
Produkty Attachmate Reflection gwarantują połączenie komputerów klasy PC pracującego pod MS Windows 3.x/95/98/NT/2000/XP z szeroką gamą minikomputerów, takich jak : UNIX (dowolnego dostawcy), VAX/VMS, HP 3000, HP 9000, IBM AS/400 czy Mainframe.

Reflection for UNIX & OpenVMS: Dostęp do hostów HP3000 i HP9000 zapewniający precyzyjne emulacje terminali typu HP700/98,/96,/94,/92, VT220, VT102, VT52 oraz HP2392A. Aplikacja pracuje na dowolnym protokole TCP/IP, zawiera Telnet, obsługuje OLE 2.0, FTP Client, wsparcie dla POSIX umożliwia graficzne mapowanie klawiatury oraz programowanie w języku Reflection Basic, zawiera dodatkowo dll NS/VT, obsługa polskiej strony kodowej w standardzie ISO Latin II, IBM Latin II oraz Windows EE. Ze względu na wsparcie ActiveX, możliwość uruchamiania produktu w oknie dowolnej przeglądarki WWW.
Nowości w Reflection for HP with NS/VT w. 14.0 i Reflection for Unix and OpenVMS w. 14.0:

 • Współpraca z Microsoft Windows XP x64.
 • Rozszerzone możliwości dla pracy z certyfikatami PKI.
 • Po ustanowieniu szyfrowanego połączenia, następne sesje nie wymagają ponownej autoryzacji.
 • Zintegrowana współpraca z multi-hop SSH.
 • Przy transferze FTP, hasło i pliki są szyfrowane.
 • Współpraca z FIPS 140-2

Reflection for IBM: Dostęp do hostów IBM Mainframe oraz IBM AS/400 w trybie emulacji terminala 3270 (3278 model 2,3,4,5, 3279 model 2,3, 3277/2) oraz 3179-G, 3192-G, 3472-G, jak i emulacji 5250 (5251,5291,5292,3179,3180, 3196,3197,3476,3477,3486,3487). Możliwości połączeń : 802.2DLC, Coax DFT, TCP/IP, SNA gateway oraz TN3270 i TN3270E. Zawiera IND$FILE i wszystkie dodatkowe usługi jak powyżej opisany Reflection for the AS/400. Ze względu na wsparcie ActiveX, możliwość uruchamiania produktu w oknie dowolnej przeglądarki WWW.
Nowości w Reflection for IBM w. 14.0:

 • Współpraca z Microsoft Windows XP x64.
 • Automatyczne pojedyncze logowanie do serwerów IBM iSeries przez Kerberos.
 • Współpraca z IBM Express Logon Feature umożliwiająca pojedynczy login do aplikacji na mainframe.
 • Rozszerzone możliwości dla pracy z certyfikatami PKI.
 • Współpraca z FIPS 140-2.
 • Możliwość uruchomienia strony www dzięki kliknięciu adresu URL z poziomu sesji terminalowej.

Reflection Multi-Host Enterprise Standard (dawniej: Reflection Suite for TCP): Dostęp do hostów : UNIX, IBM (TN) oraz Digital. Zawiera emulację TN3270E, TN5250 oraz VT420(i niższe) realizując dostęp po protokole TCP/IP. Pakiet zawiera dodatkowo szereg aplikacji i usług sieciowych oraz przeglądarkę Microsoft Internet Explorer. Zawiera produkty WRQ (dostępne osobno) : Reflection for UNIX & OpenVMS + emulacje 5250 i 3270 oraz Reflection NFS Connection.

Reflection for the Web 4.x (Reflection EnterView): Rozwiązanie umożliwiające szybki i stabilny dostęp do hostów IBM Mainframe, AS/400, HP, UNIX (dowolny) i DIGITAL z poziomu dowolnego PC’ta wyposażonego w przeglądarkę internetową – Microsoft Internet Explorer 4.0 lub Netscape Navigator 4.04 lub wersje nowsze. Oprogramowanie napisane całkowicie w języku Java, szybka instalacja na serwerze WWW umożliwia praktycznie natychmiastowe wdrożenie, centralne zarządzanie i administrację. Zawiera emulację terminali : TN3270, TN3270E, VT220 i VT102, 5250, HP 2392A, HP700/92/94.

Reflection X: Dostęp do dowolnych hostów pracujących w trybie X terminala zapewniający precyzyjną emulacje X terminala X11R6 oraz typu VT420 (lub niższe).Aplikacja pracuje na dowolnym protokole TCP/IP, zawiera : ReadyXTM, Tuner, XDMCP Broadcast, WAVE, Reflection Xpress, FTP Client, implementacja WIN32API, wsparcie OpenGL; GLX 1.0 Windows’NT v.3.51, GLX 1.2 Windows’95 i NT v.4.0. Najnowsza wersja produktu zawiera usprawnione narzędzia administratorskie pozwalające na zdalną instalację Reflection X, konfigurację i implementację na stacjach klienckich bez 'dotykania’ klawiatury użytkownika, dodatkowo w nowej wersji wsparcie dla standardu X11R6.4, emulacja PseudoColor oraz dołączenie do pakietu najnowszej wersji NFS (tylko Suite).
Nowości w Reflection for X w. 14.0:

 • Współpraca z X11R6.9.
 • Współpraca z Microsoft Windows XP x64.
 • Nowy sterownik XI Driver Client umożliwiający pełne wykorzystanie urządzeń tj. SpaceBall lub SpaceMouse.
 • Zabezpieczenie sesji emulacji X terminala podczas przejścia komputera PC w stan hibernacji.
 • Współpraca z FIPS 140-2.
 • Możliwość konwersji sesji z KEA! X do Reflection for X.
 • Rozszerzone możliwości dla pracy z certyfikatami PKI.

Reflection Suite for X: Dostęp do dowolnych hostów pracujących w trybie X terminala lub terminali VT. Zawiera emulację 32-bitowego X terminala X11R6, VT420 (i niższe) oraz TN5250 i TN3270E realizują dostęp po protokole TCP/IP. Pakiet zawiera dodatkowo szereg aplikacji i usług sieciowych oraz przeglądarkę Microsoft Internet Explorer. Zawiera produkty WRQ (dostępne osobno) : Reflection Multi-Host Enterprise Standard + Reflection X. Produkt zawiera nowe narzędzia administratorskie pozwalające na zdalną instalację Reflection X, konfigurację i implementację na stacjach klienckich bez 'dotykania’ klawiatury użytkownika, dodatkowo w nowej wersji wsparcie dla standardu X11R6.4, emulacja PseudoColor oraz dołączenie do pakietu najnowszej wersji NFS i nowych narzędzi administratorskich i diagnostycznych.

Reflection Multi-Host Enterprise Professional (Reflection Suite for HP): Dostęp do hostów : HP3000 / HP9000, UNIX, IBM i Digital. Zawiera emulację HP700/98(i niższe), TN3270E, TN5250, VT220 (i niższe) realizują dostęp po protokole TCP/IP i NS/VT. Pakiet zawiera dodatkowo szereg aplikacji i usług sieciowych oraz przeglądarkę Microsoft Internet Explorer. Zawiera produkty WRQ (dostępne osobno) : Reflection Multi-Host Enterprise Standard, Reflection for HP, Reflection NFS Connection.

Reflection for Secure IT (F-Secure SSH): Reflection for Secure IT umożliwia ochronę krytycznych serwerów, transferów danych i korporacyjnych rozwiązań informatycznych przed Internetowymi szpiegami, hackerami i innym zagrożeniami, na które możemy napotkać pracując w sieci.
Co daje nam Reflection for Secure IT ?

 • umożliwia zdalne administrowanie, nawet przez Internet, dzięki dostępowi poprzez bezpieczny tunel tworzony między krytycznymi serwerami a stacjami roboczymi
 • transmisję danych bez użycia haseł, ale z jednoczesnym upewnianiem się, że transfer przebiegł poprawnie nawet w sytuacjach przerywanych połączeń
 • Dostęp dowolnej aplikacji (opartej o protokół TCP/IP) do różnych zasobów poprzez bezpieczny tunel transmisji
 • umożliwia dodanie w szybki i prosty sposób warstwy bezpieczeństwa do istniejącej już struktury

EXTRA! X-Treme Thick Client: Emulator klienta terminali pozwalający na łączenie się z maszynami mainframe, AS400 oraz UNIX/VMS. Produkt jest zintegrowany z Microsoft Office, pozwalając między innymi na używanie wbudowanych funkcji takich jak: autouzupełnianie, autokorekta oraz słowników. Program integruje się z portalami korporacyjnymi i stronami WEB. EXTRA! X-Treme pozwala na konfigurację i zarządzanie za pośrednictwem wygodnej konsoli. Program wspiera mechanizmy zabezpieczeń wbudowane w Windows XP SP2.

EXTRA! Mainframe Server Edition – Suite: EXTRA! Mainframe Server Edition jest pakietem rozwiązań umożliwiających kompleksową emulację erminali 3270, 5250 oraz VT. W skład pakietu wchodzą poniższe rozwiązania:

 • Desktop Client Emulation (EXTRA! X-Treme)
 • Browser-Based Emulation (EXTRA! Terminal Viewers)
 • Custom Emulation and Legacy Integration (EXTRA! Presentation Builder)
 • Centralized Management (Management & Control Services)
 • Optional Tandem Host Access (EXTRA! Mainframe Server Edition 6530 Client Option)

NetWizard Professional: NetWizard Professional jest łatwym w użyciu oraz efektywnym narzędziem pozwalającym na zarządzanie komputerami w sieci korporacyjnej. Program pozwala na kontrolowanie “cyklu życia” zasobów IT oraz wspiera proces dystrybucji i zarządzania aplikacjami.
NetWizard pozwala na:

 • dystrybucję oprogramowania
 • kontrolę licencji i użycia aplikacji
 • inwentaryzację zasobów sprzętowych i programowych
 • zdalną kontrolę nad stacjami roboczymi
 • zarządzanie i dystrybucję patchy

WinInstall Desktop Availability Suite: WinInstall Desktop Availability Suite jest kompletnym narzędziem do centralnego zarządzania konfiguracjami komputerów. Pakiet pozwala na kontrolę cyklu życia stacji roboczej, zdalną dystrybucję systemów operacyjnych, paczek instalacyjnych, kontrolę licencji oraz migrację użytkowników.
Najważniejsze funkcjonalności pakietu WinInstall Desktop Availability Suite:

 • Migracja z jednej stacji roboczej na drugą
 • Backup ustawień personalnych i danych do centralnego repozytorium
 • Oparte na polisach zarządzanie konfiguracją aplikacji i systemów użytkowników
 • Nienadzorowana instalacja systemów operacyjnych
 • Serwer PXE
 • Tworzenie paczek MSI
 • Dystrybucja paczek MSI

WinINSTALL Desktop Management Suite: WinINSTALL Desktop Management Suite jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na tworzenie, dystrybucję i zarządzanie instalacjami aplikacji. Aplikacja pozwala zarządzać instalacjami opartymi na technologii MSI oraz deploymentem systemów operacyjnych.
Najważniejsze funkcjonalności pakietu WinINSTALL Desktop Management Suite:

 • Nienadzorowana instalacja systemów operacyjnych
 • Serwer PXE
 • Tworzenie paczek MSI
 • Dystrybucja paczek MSI

WinINSTALL Software Distribution Suite: WinINSTALL Software Distribution Suite to proste w użyciu i administracji narzędzie przeznaczone do tworzenia i zarządzania instalacjami opartymi na technologii MSI. Aplikacja pozwala w bardzo sprawny sposób przygotować paczki instalacyjne, a następnie przeprowadzić proces testów, aby ostatecznie rozdystrybuować aplikację na stacje robocze użytkowników.
Najważniejsze funkcjonalności pakietu WinINSTALL Software Distribution Suite:

 • Tworzenie paczek MSI
 • Dystrybucja paczek MSI
 • Przygotowywanie patchy do istniejących pakietów MSI

Cennik możecie Państwo pobrać TUTAJ

Wersje demonstracyjne dostępne pod adresem:
http://support.attachmate.com/downloads/