8 grudnia 2008

ITNS otrzymał tytuł Microsoft Gold Certified Partner na rok 2009

Z wielką satysfakcją informujemy, iż uzyskaliśmy tytuł Microsoft Gold Certified Partner na rok 2009. Status ten przyznawany w ramach sieci partnerskiej potwierdza najwyższy poziom umiejętności i wiedzy na temat technologii Microsoft.

W celu uzyskania certyfikatu należało wykazać się wiedzą w następujących kategoriach:

  • Networking Infrastructure Solutions – potwierdzając umiejętności i doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań opartych na platformach Microsoft Windows Server lub Windows Small Business Server.
  • Information Worker Solutions – gwarantując posiadanie wiedzy i doświadczenia w projektowaniu rozwiązań do współpracy i zwiększania wydajności w grupach opartych na pakiecie Microsoft Office System, obejmującym między innymi obsługę wiadomości i współpracę, zarządzanie portalami i treścią, zarządzanie projektami i procesami oraz narzędzia wspierające produktywność firmy. Obszary specjalizacji w tej kompetencji to Enterprise Project Management, Messaging and Collaboration, Office Smart Client Development, Desktop Deployment i Portals.

ITNS Polska od początku działalności jest skupiona na wdrożeniach systemów Microsoft u naszych klientów. Nabyte doświadczenia, wiedza potwierdzona uzyskanymi certyfikatami z dziedziny technologii Microsoft pozwala nam na oferowanie usługi najwyższej jakości. Jako partner Microsoft ze statusem Gold Certified Partner oferujemy profesjonalne wdrożenia infrastruktury Active Directory i systemy pracy terminalowej w oparciu o usługi terminalowe Windows Server 2003 i 2008. Zajmujemy się również implementacjami systemów pracy grupowej i poczty elektronicznej MS Exchange Server, również w połączeniu z usługami MS SharePoint Server. Ciekawym uzupełnieniem dotychczasowych systemów komunikacji przedsiębiorstwa jest Office Communication Server, który dość prosto wpisuje się w posiadaną infrastrukturę przedsiębiorstwa. Wdrażamy również systemy wspomagające zarządzanie posiadanymi zasobami informatycznymi – Systems Management Server oraz Microsoft Operations Manager. Wśród wdrażanych systemów znajdują się również bazy danych MS SQL Server.

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaufanie, które zaowocowało nadaniem tego tytułu.