14 lipca 2018

Integracja Active Directory z Office 365 wraz z migracją Skype for Business do MS Teams w firmie informatycznej

Początek działalności naszego klienta przypada na rok 2002. W jego portfolio znajdziemy między innymi opiekę nad środowiskami serwerowymi oraz wdrożenia zaawansowanych technologii sieciowo-serwerowych.

Klient od samego początku wykorzystywał rozwiązania firmy Microsoft do komunikacji w ramach organizacji. Z początku był to Office Communications Server, następnie Lync Server a ostatecznie Skype for Business Server. Jednak wszystkie te rozwiązania skierowane były na komunikację tekstową, głosową i wideorozmowy. Brakowało im narzędzi do pracy grupowej. Ze względu na bardzo złożoną strukturę tego rozwiązania Microsoft zdecydował się stworzyć nowy produkt, zaprojektowany specjalnie w tym celu mogący rywalizować z innymi rozwiązaniami na rynku. Tak narodził się Microsoft Teams. Niestety to rozwiązanie ściśle związane jest z usługami Office 365 i dostępne jest tylko w formie SaaS (Software-as-a-Service). Dla klienta bardzo istotne były mechanizmy niezawodnego tworzenia meeting’ów czy możliwość współpracy na „pokojach” grupowych. Zdecydował się więc na testy, które zakończyły się pełnym wdrożeniem rozwiązania.

W tym celu pomiędzy lokalnymi usługami katalogowymi Active Directory a chmurą Office 365 uruchomione zostało połączenie federacyjne poprzez aplikację Azure AD Connect pozwalające na utożsamienie użytkowników pracujących lokalnie i w chmurze. Tym samym otrzymaliśmy możliwość migracji skrzynek użytkowników z serwera Skype for Business do Teams.

Dodatkowo w ramach subskrypcji Office 365 klient zdecydował się na uruchomienie również stron SharePoint na przechowywanie współdzielonych ofert, cenników i innych plików, które mogły być równocześnie edytowane. Poza tym wykorzystywana jest aplikacja Planner do wspólnej organizacji tematów i zadań w ramach wewnętrznych działów firmy.

Każdy z tych elementów dostępny jest dzięki aplikacji MS Teams zainstalowanej na stacji roboczej użytkownika. Pozwala to na minimalizację wykorzystywanych okien i aplikacji, co znacząco poprawiło komfort pracy. Użytkownicy mają również do dyspozycji stronę WWW do obsługi modułów w ramach Office 365 lub też aplikacje na urządzenia mobilne.

Całość rozwiązania została wzbogacona o aplikację Veeam Backup for Office 365 pozwalającą na zabezpieczenie danych przechowywanych w ramach SharePoint, OneDrive i Exchange wraz z możliwością granularnego odtwarzania plików, wiadomości i stron.

Tak wdrożone środowisko pomogło klientowi w lepszej kontroli i zarządzaniu zadaniami, zleceniami oraz utrzymaniu ciągłości przepływu informacji o danych projektach i zgłoszeniach. Możliwość dostępu do danych z różnych urządzeń przyśpieszyła obsługę klientów, a tym samym przyniosła wyraźny wzrost produktywności firmy.