31 października 2018

IBM osiągnął porozumienie w sprawie przejęcia Red Hat

To przejęcie łączy dwóch uzupełniających się najlepszych w swojej klasie dostawców hybrydowych chmur obliczeniowych i umożliwi firmom bezpieczne przenoszenie aplikacji biznesowych do chmury. Dzisiejsze firmy używają już wielu chmur. Jednak przeprowadzane badania pokazują, że 80 procent obciążeń biznesowych nie zostało jeszcze przeniesionych do chmury, co zostało powstrzymane przez problemy związane z „zablokowaniem” dostawcy usług chmurowych, przenośnością skomplikowanych danych i aplikacji w wielu chmurach, bezpieczeństwem danych w środowisku z wieloma chmurami i spójnym zarządzaniem chmurą. Przejęcie stanowi jedną z największych szans naszych klientów, którzy chcą przenosić krytyczne aplikacje biznesowe do chmury, ale niechętnie to robią z powodu obaw związanych ze złożonością i bezpieczeństwem przenoszenia czy wdrażania obciążeń przez wiele chmur.

Wraz z firmą Red Hat Partnerzy Handlowi IBM mają wyjątkową okazję, aby pomóc klientom uzyskać pełną wartość biznesową chmury, tworząc szybciej aplikacje biznesowe w chmurze, zapewniając większą przenośność, bezpieczeństwo danych i aplikacji w wielu chmurach publicznych i prywatnych, przy równoczesnym konsekwentnym zarządzaniu chmurą. Czyniąc to, będą korzystać ze wspólnego  doświadczenia w kluczowych technologiach, takich jak Linux, kontenery, Kubernetes, automatyzacja, middleware, IBM Public Cloud Capabilities, zarządzanie wieloma chmurami, systemy IBM, Watson i rozwiązania bezpieczeństwa.