28 marca 2013

HP Proactive Care

HP Proactive Care to nowy rodzaj usług dedykowanych małym i średnim firmom. Zapewniają one kompleksowe wsparcie środowiska IT na dwóch poziomach – proaktywnym i reaktywnym.

HP Proactive Care to zintegrowany zestaw usług, których celem jest ułatwienie zarządzania infrastrukturą IT oraz poprawa jej wydajności i dostępności. Zakres usługi HP Proactive Care uwzględnia wymagania infrastruktury konwergentnej oraz rozwiązań zwirtualizowanych, wymagających efektywnej współpracy wielu elementów. Umożliwia stworzenie kompleksowego rozwiązania w zakresie pomocy technicznej, obejmującego serwery, systemy operacyjne, hipernadzorców, pamięci masowe, sieci pamięci masowej (SAN) oraz sieci.

HP Proactive Care – w ramach tak zwanych usług proaktywnych – pomaga zapobiegać problemom. Implementacja otrzymanych od HP zaleceń, dotyczących aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware) lub też zmiany parametrów konfiguracyjnych, zwiększa niezawodność infrastruktury. Natomiast w przypadku wystąpienia awarii usługa HP Proactive Care zapewnia dostęp do specjalistów ds. rozwiązań technicznych, którzy pomagają w sprawnym rozwiązaniu krytycznych problemów – to tak zwane usługi reaktywne.

Zalety usługi

Usługa HP Proactive Care pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji w infrastrukturę konwergentną, oferując następujące korzyści:

 • Przyspieszony proces rozwiązywania incydentów, dzięki szybkiemu dostępowi do przeszkolonych, zorientowanych na rozwiązanie problemu specjalistów, zajmujących się danym przypadkiem od początku do końca.
 • Unikanie problemów powodowanych przez infrastrukturę posiadającą nieaktualny lub niezgodny poziom wersji.
 • Wyższa wydajność, dzięki wykonywanemu regularnie proaktywnemu skanowaniu, które zapewnia zgodność konfiguracji systemów z optymalnymi rozwiązaniami HP.
 • Zmniejszenie liczby incydentów za sprawą przewidywania problemów, dzięki wykonywanemu w czasie rzeczywistym monitorowaniu środowiska i okresowej analizie incydentów, które już wystąpiły.

HP Proactive Care obejmuje dwa poziomy wsparcia

Wsparcie proaktywne:

 • zalecenia w zakresie aktualizacji oprogramowania wbudowanego, sterowników oraz oprogramowania zarządzającego (2 razy w roku),
 • HP Proactive Scan – zdalną analizę konfiguracji środowiska zakończoną raportem zawierającym informacje o rekomendowanych zmianach oraz o potencjalnych ryzykach (2 razy w roku),
 • dostęp do elektronicznej platformy HP Support Center, umożliwiającej wymianę informacji z innymi użytkownikami systemów HP, stały kontakt z działem wsparcia HP oraz dostęp do narzędzi diagnostycznych,
 • dostęp do Centrum Serwisowego HP i usług specjalistów, w tym opiekuna technicznego klienta, który współpracuje zdalnie z klientami realizując usługi pro aktywne, oraz zdalnego specjalisty ds. rozwiązań technicznych, który udziela pomocy dotyczącej incydentów.

Warunkiem realizacji czynności proaktywnych jest zainstalowanie technologii zdalnej pomocy technicznej – Insight Remote Support. Usługa HP Proactive Care obejmuje asystę przy instalacji oprogramowania.

Wsparcie reaktywne:

 • rozwiązywanie problemów ze sprzętem – naprawa w miejscu instalacji dostępna na trzech poziomach obsługi (patrz „Dostępne poziomy wsparcia”),
 • zdalne rozwiązywanie problemów,
 • HP Collaborative Support – rozwiązywanie problemów z wybranym oprogramowaniem innych firm (Linux RedHat, Linux Suse, Microsoft, VMware), na podstawie bazy znanych problemów będącej do dyspozycji HP,
 • opcjonalnie, pozostawienie u Klienta uszkodzonych nośników, w przypadku usługi z opcją DMR (Defective Media Retention).

Oferowane poziomy wsparcia serwisowego

Poziomy wsparcia:

 • usługa Proactive Care, serwis w miejscu instalacji z reakcją w następnym dniu roboczym
 • usługa Proactive Care, serwis w miejscu instalacji z reakcją w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 24×7
 • usługa Proactive Care, serwis w miejscu instalacji z naprawą w ciągu 6 godzin od zgłoszenia, 24×7
 • usługa Proactive Care, serwis w miejscu instalacji z reakcją w następnym dniu roboczym, DMR1
 • usługa Proactive Care, serwis w miejscu instalacji z reakcją w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, DMR1, 24×7
 • usługa Proactive Care, serwis w miejscu instalacji z naprawą w ciągu 6 godzin od zgłoszenia, DMR1,

Dowiedz się więcej z ulotki HP Proactive Care

Nie zwlekaj – oferta ważna jest tylko do 30 kwietnia 2013 r.