8 maja 2024

Hasła zawiodły, i co dalej?

Niestety, tradycyjne rozwiązania MFA są często trudne do wdrożenia i zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw. W celu lepszego zrozumienia aktualnego stanu bezpieczeństwa haseł oraz wykorzystania MFA, WatchGuard zlecił przeprowadzenie badania wśród właścicieli firm oraz decydentów IT zarządzających przedsiębiorstwami zatrudniającymi od 100 do 1000 pracowników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. 
 
Częściowe wyniki badania zostały przedstawione na infografice.
 

 
Problem ten nie zostanie rozwiązany poprzez szkolenia. Nawet 80% firm twierdzi, że prowadzi szkolenia związane z hasłami dla swoich pracowników, jednakże problemy wciąż występują. Firmy poszukują lepszego rozwiązania, a 84% zauważa, że woleliby mieć technologię zamiast polegać na wewnętrznych politykach dotyczących haseł.
 
Rozwiązaniem jest Multi-Factor Authentication. 
Wieloskładnikowa autoryzacja (MFA) to metoda weryfikacji logowania, która dodaje kolejną warstwę bezpieczeństwa poza prostym loginem i hasłem. Zapobiega ona nieautoryzowanemu dostępowi, który może wynikać z utraty lub kradzieży haseł, jednocześnie umożliwiając zweryfikowanym użytkownikom łatwy dostęp do swoich kont i informacji. 
 
Ile małych i średnich firm faktycznie korzysta z MFA?
67% firm korzysta z rozwiązań MFA, ALE AŻ 29% NIE KORZYSTA!* 
 
Nadszedł czas, aby wdrożyć MFA lub ponownie ocenić istniejące rozwiązania. Spośród tych, którzy obecnie stosują MFA, 47% używa SMS-ów, które mogą być łatwo sfabrykowane lub przechwytywane przez atakującego. Ponadto, 38% firm korzysta z tokenów sprzętowych, które są trudne w zarządzaniu i mogą być zgubione lub skradzione. 
 
*4% respondentów stwierdziło, że nie są pewni, czy korzystają z MFA