14 lutego 2005

F-Secure rośnie szybciej niż inni dostawcy programów antywirusowych na rynku F-Secure po raz kolejny udowodnił, ze jest najszybszą firmą w branży antywirusowej: najszybciej

F-Secure rośnie szybciej niż inni dostawcy programów antywirusowych na rynku
F-Secure po raz kolejny udowodnił, ze jest najszybszą firmą w branży antywirusowej: najszybciej rozwijającą się pod względem przychodów i oferującą najszybszy czas reakcji na nowe wirusy i zagrożenia. W 2004 roku przychody firmy wyniosły 47,3 miliony euro, a zysk 6,8 milionów euro.


Przychody ze sprzedaży rozwiązań antywirusowych oraz wykrywania intruzów wzrosły o 50 procent i osiągnęły rekordowy poziom 40,9 milionów euro. Wśród przyczyn tego wyniku finansowego producent wymienia: szeroko zakrojone działania edukacyjne w kanale sprzedaży, szerokie i dobrze przyjmowane przez rynek portfolio produktów oraz inwestycje w zakresie marketingu.

Przychody ze sprzedaży rozwiązań antywirusowych oraz wykrywania intruzów przeznaczonych na rynek korporacyjny wyniosły 28,1 milionów euro, czyli 69 procent wszystkich rozwiązań tego typu F-Secure. W sektorze dostawców usług internetowych producent osiągnął 8,6 milionów euro przychodów (21 proc.). Roczny wzrost w tym segmencie wyniósł aż 137 procent.


Przychody ze sprzedaży rozwiązań konsumenckich równały się 4,1milionom euro (10 proc.). Dynamika sprzedaży w tym sektorze była bardzo wysoka. W porównaniu z rokiem 2003 F-Secure zanotował wzrost aż o 335 procent. Natomiast sprzedaż oprogramowania dla produktów bezprzewodowych wyniosła mniej niż 1 procent.