13 maja 2009

CiscoSecure ACS – uaktualnienie do wersji 5

CiscoSecure ACS – uaktualnienie do wersji 5

Dla użytkowników oprogramowania CiscoSecure Access Control Server w wersji 4.x Cisco wprowadziło możliwość przejścia na nową platformę CiscoSecure Access Control System w wersji 5. Dostępne są dwie możliwości przejścia z ACS 4.x na ACS 5: w postaci dedykowanego urządzenia lub wirtualnej maszyny pracującej pod kontrolą VMWare ESX:

  • CSACS-1120-UP-K9 Cisco 1120 Secure ACS 5.0 Appliance Upgrade from 4.x
  • CSACS-5.0-VM-UP-K9 Cisco Secure ACS 5.0 for VMWare ESX upgrade from 4.x

ACS v.5 oferuje następujące funkcjonalności:

  • centralne zarządzanie politykami dostępu w oparciu o protokół 802.1x do urządzeń w środowisku przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN
  • tworzenie polityk bezpieczeństwa w oparciu o model bazujący na regułach i atrybutach
  • intuicyjny interfejs graficzny Web (GUI)
  • zintegrowane monitorowanie, raportowanie i narzędzia diagnostyczne
  • nowa architektura umożliwiająca realizację rozwiązań wielkoskalowych
  • udoskonalona integracja z zewnętrznymi bazami danych autentykacyjnych i autoryzacyjnych w tym z Windows Active Directory and Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Więcej informacji o ACS v.5:
www.cisco.com/en/US/products/ps9911/index.html